Den Leider en zijn onderdanen

Door de afwezigheid van een echte arbeiderspartij zijn helaas veel mensen in de ban geraakt van het rechtse populisme. De haat tegen buitenlanders, de afkeer van linkse principes en een diepe overtuiging dat de westerse wereld beter is dan de rest. Rechtse opvattingen zijn populairder geworden sinds de sociaal democratie haar principes overboord wierp en zich 100% kapitalistisch ging opstellen. Rechtse populisten wisten hierdoor de arbeidersklasse te verleiden met nationalistische retoriek  Anno 2013 is in Nederland, de Partij voor de ''Vrijheid'' het gezicht van het rechtse populisme. Geleid door Den Leider; Geert Wilders staat de PVV haaks op alles waar politiek links in gelooft!

Rechtse partijen waren tot 1990 duidelijk te herkennen. Dat waren de partijen van de rijken, meestal zakenmensen, conservatieve christenen of naïeve liberalen die dogmatisch anti-overheid waren. Rechts in Nederland werd geleid door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ( VVD ) deze partij was het gezicht van de bourgeoisie. Maar ook het centrum-rechtse CDA en D66 waren partijen die de heersende klasse van dienst waren!


Radicaal rechts of extreem rechts was behoorlijk zwak in Nederland voordat het neoliberalisme toesloeg. Nederlanders waren bereid om te demonstreren tegen partijen zoals de Centrumpartij, Centrumpartij 86 en de latere Centrum Democraten van Hans Janmaat. De CP86 is de enigste naoorlogse partij die door de Nederlandse rechtbank verboden werd. De rechter stelde dat de partij het oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van en geweld tegen allochtonen beoogde, hetgeen "in strijd is met de openbare orde zodat zij verboden dient te worden verklaard en zal worden ontbonden!


Maar in de jaren 90 zou het rechtse populisme zijn slag slaan. Met dank aan rechtse sociaal democraten zoals Wim Kok, Tony Blair en Gehard Schröder nam de sociaal democratie afstand van haar laatste socialistische opvattingen. Toen de arbeidersklasse merkte dat de sociaal democratische arbeiderspartijen hun in de steek lieten, was er veel woede en ongeloof. Doordat de communistische partijen grotendeels vergaan waren na 1991, besloten veel arbeiders om toch maar weer op de sociaal democraten elke keer te stemmen, ondanks dat er veel woede was om de draai naar rechts!


In Nederland was het Pim Fortuyn die opstond om het rechtse populisme te leiden. Fortuyn toonde wat de neoliberale PvdA, VVD en D66 niet wouden zien. Hij wees op de zwakheid van de politiek om problemen op te lossen. Hierdoor won hij steun van veel Nederlanders, die het helemaal gehad hadden met de burgerlijk kapitalistische politiek van zowel PvdA, VVD en D66. Echter Fortuyn keerde zich als populist ook tegen minderheden. Zo was de islam in de ogen van Fortuyn niet geschikt voor Nederland. Hij noemde de islamistische cultuur ''achterlijk'' en ''vreselijk'', ook moesten er geen nieuwe buitenlanders meer toegelaten worden in Nederland. Dit sprak veel mensen aan omdat in de grote steden men last had van probleemjongeren van buitenlandse afkomst. Nu was dit altijd al zo geweest, maar Pim Fortuyn beweerde dat dit aan de islamistische cultuur lag!


Toen Pim Fortuyn vermoord werd in 2002, won zijn partij de steun van veel Nederlanders. Maar de Lijst Pim Fortuyn had geen lang leven. Door ruzies en zonder een duidelijke opvolger van Fortuyn, viel de LPF uit elkaar. Onder de naam Lijst Vijf Fortuyn ging de LPF nog meedoen met de tweede kamer verkiezingen van 2006, maar won geen zetel. Twee jaar later op 1 januari 2008 werd de Lijst Pim Fortuyn opgeheven. Ondertussen was een ex-VVD Kamerlid bezig om de strijd van het rechtse populisme voort te zetten!


Geert Wilders, een neoliberaal en nationaal-conservatief sloot zich in 1989 aan bij de VVD. De jonge Geert was behoorlijk anti-Duits en dolblij dat hij tijdens zijn militaire dienstplicht nooit met West-Duitse soldaten hoefde te slapen, tijdens NAVO trainingen. Eind jaren 70 steunde hij de Socialistische Partij, toen nog een radicale maoistische partij. Maar aangezien de meeste tieners toen der tijd, dol waren op radicaal linkse partijen was Wilders geen uitzondering. Ook Pim Fortuyn wou lid worden van de Communistische Partij van Nederland in de jaren 70!


In de jaren 80 werd Wilders rechtser en ook pro-zionistisch. Hij reisde door Israël en maakte mee hoe antisemitisch veel Arabieren dachten. Dit leidde ertoe dat hij overtuigd werd dat Israël het recht bezat om Palestina te bezetten. Zijn pro-zionistische houding zou hem later populair maken bij de heersende klasse van de VS, die ook anti-Arabisch en pro-Israëlitisch denken. Geert Wilders is net als de meeste conservatieven een aanhanger van het Amerikaanse imperialisme!


Maar echt anti-islamistisch werd Wilders pas na 2004. In het jaar 2001 zei hij nog dat de islam een ''te respecteren godsdienst was''. Later zou hij beweren dat hij dit moest zeggen omdat de VVD hem hiertoe dwong. Maar aangezien de liberalen altijd felle voorstanders zijn van de vrijheid op meningsuiting lijkt het uitgeloten dat Geert Wilders gedwongen werd om de islam positief te beoordelen. In juli 2004 wou Wilders de VVD rechtser maken en anti-islamistisch. Zijn afkeer van de islam was sinds 2001 flink gegroeid, mede door de aanslagen van 911 en de imperialistische aanvallen van de VS op Afghanistan en Irak. Volgens Wilders radicaliseerde veel jonge moslims in Nederland en dat kwam door de islam, beweerde hij!


Geert Wilders en VVD leider; Jozias van Aartsen kregen al snel conflicten. De breuk kwam toen Wilders weigerde om Turkije toe te laten tot de Europese Unie. De VVD had zich positief uitgesproken voor EU toetreding als Turkije aan de eisen voldeed. Wilders was echter er fel tegen omdat het land een islamistische bevolking had. Die hoorde niet thuis in het ''joods-christelijke'' Europa vond Wilders. Jozias van Aartsen eiste dat Wilders zijn radicale anti-islam taal introk, maar dat weigerde hij. Dus brak Geert Wilders met de VVD in september 2004!


Hij ging verder als Groep Wilders en zei dat hij een nieuwe politieke beweging zou beginnen. Anders dan de LPF moest deze beweging autoritair geleid worden door één leider. Geen leden, geen congressen en geen democratische insprak. Wilders alleen moest Den Leider worden en alle politieke besluiten nemen. Voor de verkiezingen van 2006 deed Wilders mee onder de naam; Groep Wilders - Partij voor de Vrijheid. Hij kon dankzij zijn charisma, anti-islam taal en rechts populisme, negen zetels winnen. Opeens was de Groep Wilders - PVV een beweging met negen tweede kamer leden!


De shock bij de heersende klasse was enorm. Ook bij kapitalistisch links was de klap enorm, vooral bij GroenLinks was de schrik goed te voelen. De groene multiculturalisten stonden verbaast te kijken toen hun partij maar zeven zetels haalde en de Groep Wilders - PVV met negen zetels, GroenLinks passeerde. Maar de grote winnaar van de verkiezingen was de linkse sociaal democratische SP. Deze partij werd geleid door Jan Marijnissen en deed precies het tegenovergestelde van Wilders!


Den Leider had nu negen zetels en die werden goed ingezet. De burgerlijke media kwam er echter al snel achter dat de meeste leden van de Wilders bende, nauwelijks geschikt waren om politicus te zijn. Het waren vooral arrogante types, mensen die dachten dat ze de politiek wel aankonden en soms minderwaardig naar andere politici keken. Neem Richard de Mos, een man die glashard de invloed van de mens op de natuur ontkende. Hij noemde politici die wezen op klimaatverandering "platte-Aardedenkers" en "klimaatalarmisten". Vooral met GroenLinks had Richard de Mos een slechte relatie. Zo beledigde hij GroenLinks Kamerlid; Ineke van Gent vanwege haar omvang!


Na 2006 werd de Groep Wilders hernoemt in de Partij voor de ''Vrijheid''. De PVV kreeg echter geen leden of een democratische structuur. Nee, Den Leider bepaalde alles en alle medewerkers moesten zijn bevelen kritiekloos aanhoren en accepteren. Een PVV Kamerlid die daar moeite mee had was Hero Brinkman. Hij wou een democratische PVV, maar kreeg nauwelijks steun voor zijn opvattingen. Vooral Martin Bosma moest niets weten van een democratische PVV. Bosma is de propaganda meester van de PVV. Een Joseph Goebbels in het kwadraat. In zijn boek De schijn-élite van de valse munters, betitelt hij dat een democratische partij achterhaald is. Ook is Martin Bosma heilig ervan overtuigd dat Adolf Hitler een socialist was!


Dion Jean Gilbert Graus is de rare vogel van de PVV. Waar Wilders dit figuur vandaag getoverd heeft is nog maar te vragen. Wel weten we dat Dion gek is op dieren. Pas niet helemaal binnen de PVV ideologie, is dat geen linkse hobby? Anders dan Richard de Mos en Hero Brinkman zit Dion Graus nog steeds in de tweede kamer voor de PVV. Hij zet zich in voor dierenwelzijn en was een felle voorstander van de Dierenpolitie. Maar Dion kreeg ook de woede van de joodse gemeenschap over zich heen toen hij het rituele slachten wou verbieden. De PVV is een felle voorstander van ISRAËL en vooral rijke Amerikaanse joden waren woest op Wilders toen Dion Graus met een verbod op ritueel slachten kwam. Het zijn ook die rijke joden die de PVV met royale bedragen steunen. Maar dit is niet ongewoon. Veel pro-zionistische partijen worden betaald door rijke joden!


Den Leider zette zich helemaal in om de islam tegen te werken. De taal die hij gebruikt is beledigend en gericht op het zwart maken van moslims. Zo vond Wilders dat moslim vrouwen, maar een hoofddoek belasting moesten gaan betalen. De PVV führer beweert tegen racisme te zijn, maar beweert wel dat Marokkanen en andere islamistische volkeren geen onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Toen een jonge vrouw vertelde dat ze verkracht was door ''Marokkaanse'' jongens, was het meteen Wilders die Kamervragen ging stellen. Den Leider ging hij er vanuit dat ze de waarheid sprak en dus moest Nederland een ''Marokkanen'' probleem hebben. Later bleek dat de jonge vrouw had gelogen, ze was niet verkracht door ''Marokkaanse'' jongens. Maar Geert Wilders vertrouwde blind op haar verhaal, want in zijn ogen doen ''Marokkaanse'' jongens massaal aan misdadige dingen!


De tweede kamer verkiezingen in 2010, gaven de PVV veel zetels. Met 24 Kamerleden was de partij van Geert Wilders opeens de derde partij van Nederland. Alleen VVD en PvdA waren nog groter. De SP was gezakt naar 15 zetels, mede door hun gematigde koers en compromisbereidheid. Ook deden de linkse sociaal democraten onder Jan Marijnissen, Agnes Kant en later Emile Roemer wanhopige pogingen om de PvdA weer sociaal en linkser te maken, wat hulpeloos mislukte. De SP verloor bijna 10 zetels door hun foutieve politiek!


Nu kwam de kans voor Geert Wilders. Met 24 zetels kon de PVV eindelijk in een rechts kabinet komen. De VVD zei open te staan voor gesprekken en ook het CDA stond open, ondanks dat veel christen democraten liever geen coalitieregering met de PVV zagen. Het kapitalisme eiste een stabiele ( rechtse ) overheid en Wilders was boven alles een aanhanger van dat kapitalisme. Alleen zijn populisme werd niet zo gewaardeerd door de bourgeoisie. Maar Wilders was uiteindelijk niet bereid om neoliberale regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Op het laatste moment liep hij weg en beloofde alleen maar gedoogsteun te geven. Dus kwam een minderheidskabinet bestaande uit VVD en CDA. De PVV kreeg precies wat het wou, geen verantwoordelijkheid maar wel invloed op de koers van het kabinet!


Met Hero Brinkman liepen de verhoudingen slechter. Hij was binnen de PVV een dissident en bleef knokken voor een democratische PVV. Ook wou hij een jongerenorganisatie, iets waar Wilders en Bosma tegen waren. Geert Wilders was misschien bang dat extreem rechtse jongeren lid zouden worden en zo de partij zouden schaden. Dat veel PVV jongeren, radicaal rechtse opvattingen hebben is de laatste drie jaar duidelijk geworden. Tijdens demonstraties van de PVV zijn veel extreem rechtse jongeren te vinden. Niet goede propaganda voor de ''keurige'' Wilders. Uiteindelijk stapte Brinkman op 20 maart 2012 uit de PVV. Hij ging verder als eenmansfractie. Vlak voor de verkiezingen probeerde hij samen met Trots op Nederland een nieuwe nationaal conservatieve beweging op te zetten genaamd; Democratisch Politiek Keerpunt. Dat mislukte hulpeloos en Trots op Nederland liet Hero Brinkman als een baksteen vallen. Tegenwoordig werkte Brinkman weer bij de Amsterdamse politie, waar hij vroeger ook dienst deed voordat hij Kamerlid werd!


De tweede kamer verkiezingen in september 2012 waren een ramp voor de PVV. Door het steunen van een zeer onpopulaire regering verloor Wilders bijna zeven zetels en eindigde met 15. GroenLinks vond het prachtig dat de PVV stemmen verloren had. De groene multiculturalisten hadden echter helemaal geen rede om feest te vieren. Want hun partij daalde van zeven zetels naar vier zetels. GroenLinks is niets meer tegenwoordig, een mini partij en dat is hun eigen schuld. De winnares waren twee neoliberale partijen, VVD en PvdA. In de media werden Diederik Samsom en Mark Rutte neergezet als twee oppositiepolen. In werkelijkheid zou de PvdA haar linkse retoriek opzij zetten om een neoliberaal beleid met de VVD te voeren. Revolutionair socialisten wisten dat, helaas wist de linkse stemmers dat niet. Die was helemaal in de ban van de kale; Diederik Samsom die toch links was?   


Het nieuwe kabinet Mark Rutte 2 begon 2013 met harde aanvallen op jongeren, arbeiders en ouderen. Iedereen moet boeten vindt de VVD en haar coalitiepartner PvdA. Studenten kunnen niet meer gratis reizen, ouderen krijgen minder pension en ondertussen koopt de overheid 37 JSF toestellen, kostprijs 4 miljard euro. De woede onder de werkende klasse is enorm en in de peilingen van 17-10-2013 staat de PvdA op 20 zetels en de VVD op 27. Wilders kan tevreden naar de peilingen kijken, hij staat met zijn PVV op 26 zetels. Helaas komt de SP door haar compromisbereidheid en gematigd taalgebruik niet verder dan 17 zetels in de peilingen! 


Maar het rommelt in de partij van Wilders. In oktober 2013 verlaat weer een Kamerlid de PVV. Louis Bontes zat drie jaar in de politiek, maar kon de dictatuur van Den Leider niet langer aan. Het begon allemaal met subsidies die de partij gebruikt, waar Louis Bontes het niet mee eens was. Daarom stopte hij als penningmeester voor de Stichting Vrienden van de PVV. Door zijn kritiek op de manier waarop de PVV omging met subsidies en de almacht van Den Leider werd Louis Bontes op 29 oktober geroyeerd uit de Partij voor de ''Vrijheid''. Hij zal nu verder gaan als eenmansfractie in de tweede kamer. Hiermee komt de PVV uit op 14 Kamerzetels!


Revolutionair socialisten vinden dat de PVV vooral sterk is door de afwezigheid van een arbeiderspartij. Een partij voor arbeiders, jongeren en ouderen. Zo'n partij bestaat helaas niet in Nederland. Dat komt omdat de PvdA, GroenLinks en SP hun socialistische principes overboord geworpen hebben en dolgraag het kapitaal willen bewijzen hoe trouw ze zijn. Rechtse populisten kunnen hierdoor stemmen winnen, puur uit frustratie en protest stemmen mensen op de PVV. Want men is dit kabinet zat, men is de ongelijkheid en de burgerlijke politiek zat. Alleen er is geen partij die het voor de werkende klasse opneemt. Er is geen partij die strijd voor een socialistische raden-republiek. Hoewel de SP nog in haar statuten heeft staan dat ze een socialistische maatschappij wil bereiken, wordt het woord socialisme niet gebruikt bij de linkse sociaal democraten. Men spreekt liever over een menselijker en socialer Nederland in plaats van een socialistisch Nederland!


De PVV zal verder groeien als er geen socialistisch alternatief komt. Geert Wilders maakt al bondgenootschappen met extreem rechtse partijen zoals het Franse Front National en Zuid Afrikaanse blanke nationalisten. Moslims en linkse mensen zijn nog steeds de doodsvijanden van de PVV. Wilders, Bosma en andere PVV'ers zullen geen moment rusten om politiek links de schuld te geven van de crisis en ellende in Nederland. Ondertussen zullen diezelfde PVV'ers optrekken met extreem rechts tuig, we zien het al gebeuren. De PVV is nu nog een nationaal conservatieve partij, maar begint steeds meer te lijken op een fascistische partij!Den Leider met zijn bende, Hero Brinkman was er toen nog!

Zwarte Piet manifestatie orgie van racisme!

Afgelopen zaterdag ( 26-10-2013 ) manifesteerden zo’n 500 mensen voor het behoud van zwarte piet binnen het sinterklaasfeest. Onder de manifestanten bevonden zich zo’n 30 neo-nazi’s, mensen van de PVV en kwam het tot een flinke racistische uitspatting tegen een gekleurde vrouw!

Door de Anti-Fascistische Actie 

Oprotten zwarte, terug naar je eigen land!” werd er geschreeuwd. Een gekleurde vrouw met een vlag van West Papua was ook aanwezig op de pro zwarte piet manifestatie op het malieveld in Den Haag. Ze vond dat de VN beter onderzoek kan doen naar de situatie in West Papua dan naar zwarte piet. Echter hadden de pro zwarte piet demonstranten daar geen oren voor. Zo’n 40 mensen stonden rond de vrouw, ze kon geen kant op. “Vieze zwarte je moet weg!” riepen de mensen. Een aantal mensen probeerde haar vlag af te pakken en riepen “we steken de vlag in de fik”. Er werd geapplaudisseerd door de menigte om haar heen. Toen mensen haar begonnen te duwen probeerde ze weg te gaan. Maar de groep kwam achter haar aan. Een oudere man rende achter haar aan en gaf haar een harde duw. Even leek het er op dat hij haar ging slaan, gelukkig trok een fotograaf hem van haar af. De politie die gealarmeerd werd door toeschouwers nam de vrouw uiteindelijk mee. “Voor uw eigen veiligheid mevrouw, u moet nu weg”. De mensen schreeuwde om haar heen, “goed zo neem die zwarte maar mee!

In deze groep waren ook de bekende extreem rechtse figuren Tom Schellevis (voormalig Voorpost lid) en Paul Peters van het extreem rechtse Identitair Verzet aanwezig. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruizen en nazileuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

Verder op waren er nog meer extreem rechtse figuren te bekennen. Zo was Barry Kluft aanwezig die onderdeel uitmaakt van de neo-nazi groep Autonome Nationaal Socialisten (ANS). Ook was de NVU’er Owen Koenekoop aanwezig met een groepje vrienden.

Ben van der Kooi was er ook. Hij zat ruim een jaar in voorarrest als verdachte van brandstichting in een moskee en werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet alle soorten van aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.

Ook de PVV was van de partij. Tweede Kamerlid Joram van Klaveren nam een petitie in ontvangst voor het behoud van zwarte piet. Toen hij het podium betrad gonsde het in het publiek: “goed zo de PVV” en “klote buitenlanders”. Op de rug van een zwarte piet, die even als tafel werd gebruikt, werd de petitie ondertekent door de initiatiefnemers van de manifestatie.

Dat niet iedereen het racistische element van zwarte piet in (wil) zien kan zo zijn. Dat een groot deel van de aanwezigen er racistisch gedachtegoed op na houdt is een feit. Eenerzijds omdat het bekende extreem rechtse figuren zijn. Anderzijds omdat de rest van de aanwezigen weinig moeite leken te hebben met de racistische sfeer en hun mond hielden toen een vrouw met een andere huidskleur geïntimideerd, geduwd en racistisch bejegend werd! 

Natuurlijk werd hierover geen bericht gedaan in de burgerlijke kranten zoals NRC, Volkskrant en de gratis bladeren Spits en Metro!Oprotten zwarte, terug naar je eigen land!”

Bert van der Roest gebruikt wachtgeld!

Asociaal democraat en dief Bert van der Roest wil zijn wachtgeld gaan gebruiken om 40.000 euro terug te betalen aan de straatkrant. Een tijdje geleden werd bekend dat meneer Bert van der Roest, meer dan 40.000 euro had gestolen van de straatkrant, de krant voor daklozen in Utrecht. Nadat dit bekend werd moest meneertje dief, het gestolen geld terug betalen. Maar omdat hij ook lid was geweest van de gemeenteraad van Utrecht voor de PvdA, mag hij gebruik maken van de wachtgeld regeling. Deze regeling bepaald dat mensen die de politiek verlaten, recht hebben op wachtgeld. Dat geld voor zowel het parlement als de gemeenteraden. Dus nu wil deze smerige dief, gebruik maken van Nederlands belastinggeld om 40.000 euro terug te betalen die hij gestolen heeft? Hij is echt een misdadiger die Bert van der Roest!

Revolutionair socialisten hadden zo'n dief meteen geroyeerd uit de partij. Maar of de PvdA dat inderdaad gedaan heeft weten we niet. Dat VVD'ers geld verduisteren is niet onbekend. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is een elitaire kapitalistische partij, waar het geld boven alles staat. Maar bij de Partij van de Arbeid zou je toch een andere houding verwachten. Bert van der Roest vertoont echter precies wat de sociaal democratie de laatste 23 jaar allemaal gedaan heeft. Stelen van de zwakkeren omdat het kapitalisme dit eist. De sociaal democraten hebben overal in de wereld, deel genomen aan privatiseringen en markt hervormingen. In zowel West-Europa als Oost-Europa steunde ze de politiek van meer markt en minder overheid. Dit leidde uiteindelijk tot de economische crisis en wat was het antwoord van de sociaal democratie? Bezuinigingen, nog meer privatiseringen en besparingen!

De wachtgeld regeling is ook een typische elitaire regel. Waarom hebben ex-politci recht op dat geld, ze hoeven er niets voor te doen? Terwijl arbeiders die in de bijstand zitten, verplicht worden om te solliciteren naar werk. Politici hoeven dat niet, die mogen lekke gebruik maken van de wachtgeld regeling totdat ze nieuw werk gevonden hebben. Meestal vinden ze die ook sneller dan arbeiders, omdat kapitalistische ondernemingen of de staat meestal graag gebruik willen maken van voormalige politici die het kapitalisme van dienst waren. Als ze ook nog eens pro-EU waren dan heeft Europa misschien wel een baantje. Neem Ad Melkert maar als voorbeeld of Wim Kok die nu werkt bij Shell! 

Daarom moet er een andere maatschappij komen. Een socialistische maatschappij waarin de productie middelen en de grootste ondernemingen eigendom zijn van de gemeenschap. Deze gemeenschap moet echter niet opgebouwd worden op de typische burgerlijke staat. Nee, alleen een raden-democratie kan de arbeiders-staat en de socialistische economie besturen. Democratische arbeiders-raden zullen in dorpen, steden en bedrijven de dienst uitmaken. Geen elitaire parlementariërs met hoge salarissen en geen wachtgeld regeling meer voor politici. Arbeiders zullen zelf de meesters worden van hun arbeid en de vruchten ervan plukken. In zo'n wereld zal Bert van der Roest geen gebruik kunnen maken van ons belastinggeld!Bert van der Roest als directeur in reclame spotjes 
40.000 euro gestolen en nu wil hij belastinggeld gebruiken
om dat geld terug te betalen!

De zwakheid van de vakbonden

Vakbonden zijn anno 2013 niet altijd juist bezig. Veel arbeiders in Nederland en in de westerse wereld voelen zich niet aangetrokken tot een vakbond. Dat was anders in het verleden, toen vakbonden nog deel uit maakte van de arbeiders beweging en de klassenstrijd. Maar de laatste 30 jaar zijn de vakbonden gedegenereerd tot compromis sluitende instituten. In plaats van strijd en solidariteit, kiezen de bonden voor het slechte kwaad. Dit was weer het geval toen het sociale akkoord gesloten werd. De vakbonden accepteerde dat de kosten van de crisis bij de werkende klasse werd gelegd in ruil voor wat kleine garanties, waar VVD niet garant voor bleek te staan. In Schotland tonen de Britse vakbonden dezelfde zwakte als de Nederlandse bonden!

De Ineos Company is eigendom van de miljonair en uitbuiter Jim Ratcliffe. Een typische kapitalist die eigenaar is van twee super yachten kostprijs 150 miljoen euro en een privé villa van 6 miljoen euro. Maar Jim Ratcliffe heerst ook over het leven van 800 vaste arbeiders en 2000 flex arbeiders, die werken op de Petrochemical Plant in Grangemouth. Omdat het moederbedrijf beweerde dat de Petrochemical Plant verlies draaide moest het gesloten worden. De arbeiders die daar werkte, pikte dit niet en gingen in staking!


Via de kapitalistische media viel de directie de stakers aan. Ze zouden niet ''verantwoordelijk'' bezig zijn beweerde Ineos Company. De media steunde het bedrijf en beweerde dat een sluiting noodzakelijk was omdat men beweerde verlies te draaien. In werkelijkheid lagen de zaken anders. De Petrochemical Plant maakte in 2012 nog een winst van 6 miljoen euro en had plannen om uit te breiden. Toen de arbeiders probeerde te achterhalen hoe het zat met de financiële administratie kregen ze te maken met een labyrint van directie bureaucratie en tegenwerkingen!


De arbeiders werden vertegenwoordigd door de Unite Vakbond. Op aanraden van de Socialist Party in Schotland eiste enkele arbeiders dat ze toegang kregen tot de financiële administratie van de Petrochemical Plant in Grangemouth. De arbeiders geloofde er niets van dat hun bedrijf verlies draaide. Men vermoeden dat de directie, de 
Petrochemical Plant wou sluiten om elders goedkoper te gaan produceren. Het moederbedrijf zei dat de Unite Vakbond akkoord moest gaan met hun eisen, dan zouden ze misschien besluiten om de Petrochemical Plant in Grangemouth te laten!

Doordat de Unite Vakbond geen strijdbare strategie ontwikkelde, gingen ze akkoord met de eisen van de kapitalisten. De lonen mogen niet stijgen tot 2016 eiste Ineos Company, verder komen er geen bonussen voor arbeiders ( wel voor de directie ), het pensionplan wordt overhoop gehaald en er komt een verbod op stakingen voor drie jaar. Dit heeft de Unite Vakbond geaccepteerd om 800 vaste arbeiders en meer dan 2000 flex arbeiders aan het werk te houden. Wat moeten de kapitalisten tevreden zijn. Hun leugentje heeft gewerkt, nu kunnen ze de lonen drie jaar op peil houden en zijn stakingen van de tafel!


Tijdens de drie dagen van conflict tussen arbeiders en de directie, heeft de Ineos Company veel gebruik gemaakt van de kapitalistische media. In de rechtse kranten brulde men dat de Petrochemical Plant ongeveer 10 miljoen Britse ponden verlies draaide per maand. Een grote leugen bleek na onafhankelijk onderzoek. Richard Murphy een accountant, kwam na drie dagen onderzoek er achter dat de Petrochemical Plant helemaal geen verlies draaide. Dat werd duidelijk toen Ineos Company na haar overwinning glashard beweerde dat de Petrochemical Plant nog zeker 15 tot 20 jaar goed kom draaien. Dit terwijl ze op 23 oktober nog brulde dat het bedrijf 10 miljoen Britse ponden verlies draaide per maand. Deze hele zet van Ineos Company was een actie puur gericht tegen de arbeiders en de vakbonden. Dat het bedrijf van Jim Ratcliffe kon winnen lag aan de zwakheid van de Unite Vakbond die niet de confrontatie aandurfde met de rechtse tabloids!


Nu moeten arbeiders leven met een loon dat tot 2016 niet zal stijgen. Hun pensionplan is van tafel en ze mogen niet staken. Wat kan Ineos Company in drie jaar tijd allemaal nog voor asociale streken uitvoeren? We weten het niet. Wel is duidelijk dat de Unite Vakbond geen strijdbare actie durfde te ondernemen. Men accepteerde de eisen die het kapitalisme stelde. Hier door groeit het vertrouwen van kapitalistische uitbuiters zoals Jim Ratcliffe. Maar het vertrouwen in de vakbond zal er niet beter op worden. Nu is het klassenbewustzijn iets beter in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland, maar ook daar zal deze nederlaag de vakbeweging geen goed doen!  


Unite had moeten eisen dat ze toegang kregen tot de administratie van de Petrochemical Plant. Dan waren ze er achter gekomen dat Ineos Company loog. Maar dat deden ze niet, pas na drie dagen kwam een onafhankelijke accountant daar achter. De vakbond koos echter eieren voor hun geld en accepteerde de eisen van Ineos Company. Veel leden van de Unite Vakbond zullen geschrokken zijn door deze nederlaag. Richard Murphy zei dat Ineos Company in 2012, een totaal winst had geboekt van bijna 2 miljard euro!Engels artikel op Socialistworld.net


Jim Ratcliffe, kapitalistische uitbuiter! 
Eigenaar van twee luxe yachten en een villa
terwijl bijna 2800 arbeiders hun baan dreigde te verliezen!

Het dogma van Zwarte Piet

Er zijn weinig echte dogma's nog over in Nederland. Religie is niet meer almachtig, God en Kerk worden door veel Nederlanders niet meer gezien als het centrale deel van hun leven. Er is echter een dogma waar helaas de meeste Nederlanders nog achterstaan. Een racistisch dogma dat jarenlang niet bekritiseerd werd. Mensen die dat wel durfde kregen felle reacties, soms zelfs racistische afkeer van Nederlanders die vonden dat hun kritiek niet terecht was. We praten hier over Zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas. 

Kinderen kennen Zwarte Piet als het hulpje van de ''goedheiligman''. Een aardige zwarte man die cadeautjes komt langs brengen op 5 december. Niemand in Nederland ziet daar racisme in en toch is het zo. Want Zwarte Piet wordt neergezet als een zwarte man, met felle rode lippen, krullend zwart haar en oorbellen. Nederlanders zoeken er niet veel achter, maar als je kijkt naar hoe Zwarte Piet eruit ziet dan merk je al snel dat dit niet helemaal zuivere koek is!

De eerste afbeeldingen van Zwarte Piet ontstonden na 1850. Sinterklaas is ouder, maar Zwarte Piet ontstond pas na de 19de eeuw. Hij werd afgebeeld als een dienaar/hulp van Sinterklaas en terwijl Sint in zijn grote boek schreef, was het Zwarte Piet die de praktische handelingen uitvoerde. Tot het einde van de 20ste eeuw was er ook maar één Zwarte Piet naast Sinterklaas. Dit veranderde pas na de tweede wereld oorlog en rond het jaar 2000, was het normaal dat Sinterklaas altijd meer dan genoeg Zwarte Pieten in dienst had!

In de Verenigde Staten van Amerika werden zwarten neergezet als ''dom'' en ''gek''. Racistische komedie genaamd ''Blackface'' was heel populair in de VS rond 1850, precies het zelfde jaar dat Zwarte Piet in Nederland geïntroduceerd werd. Het is geen toeval dat de zwarte knecht van Sinterklaas precies zo afgebeeld werd als zwarte slaven in de VS. Blanke komedianten vonden het prachtig om hun gezichten zwart te maken, hun lippen rood te verven en ''gek'' neger gedrag te tonen. Dit zien we ook het Sinterklaas feest waar de Zwarte Pieten soms als ''dom'' en ''gek'' neergezet worden. Ze hadden ook geen karakter of eigen individualiteit, omdat ze toch allemaal knechten waren van Sinterklaas. Pas rond het jaar 2000 kregen enkele Zwarte Pieten een eigen persoonlijkheid. Zoals Testpiet, Profpiet, Wegwijspiet, Hoofdpiet en Muziekpiet!

Nederlanders zeggen dat veel zwarte Nederlanders van Afrikaanse afkomst geen probleem hebben met Zwarte Piet. Dat beeld is echter maar gedeeltelijk waar. Zeker omdat de zwarten in Nederland opgegroeid zijn met de dogma rond Zwarte Piet. Wie als zwarte Nederlander wel vond dat Zwarte Piet racistisch van aard was, kreeg meteen de woede van bijna alle blanke Nederlanders over zich heen. Daarom hielden vele ook hun mond, want je komt niet aan het Sinterklaas feest brulde men!

Het toppunt van dit dogmatisme kwam in 2012 toen Quinsy Gario merkte wat vrijheid van meningsuiting betekende als het gaat om het Sinterklaas feest. Gario is een Nederlander van Surinaamse afkomst. Een kunstenaar en net als veel Nederlanders opgegroeid met het Zwarte Piet dogma. Hij begon zich in te zetten voor een niet-racistische Zwarte Piet en dat werd hem niet in dank af genomen. Volgens Quinsy Gario begon zijn strijd toen zijn moeder op haar werk, doodleuk werd uitgemaakt voor ''het zwarte pietje''. Niet alleen zijn moeder kreeg te maken met dit soort racistische uitspraken. Ook kinderen van Afrikaanse afkomst worden soms gepest en uitgescholden voor ''Zwarte Piet'' door blanke kinderen!

Quinsy Gario besloot om tijdens de intocht van Sinterklaas in 2012 te demonstreren. Dit werd verboden, hij kreeg te horen dat een spandoek niet toegestaan was. Politie agenten zeiden tegen hem en zijn vrienden, dat hij niet aan het Sinterklaas feest mocht komen. Toen besloten ze om een trui te dragen met de woorden: ''Zwarte Piet is racistisch''. Een politie agent gaf hun toestemming om langs de kant te wachten, maar toen de ''goedheiligman'' er aan kwam besloot de politie om Sinterklaas te ''beschermen''. De agenten eiste dat Gario en zijn vriend vertrokken, toen ze weigerde werden ze door drie agenten hardhandig aangepakt. De politie agenten sleepte Gario over de grond en voerde hem af. Helemaal volgens Apartheid style werd Quinsy Gario afgevoerd omdat hij op zijn trui had staan: ''Zwarte Piet is racistisch''!

Op Twitter kreeg Quinsy Gario veel haat berichten. Blanke Nederlanders riepen dat hij het land uit moest en zijn bek moest houden, ook vonden enkele dat hij maar weer slaaf moest worden. Dit terwijl Gario een Nederlands paspoort heeft en gebruik maakte van de vrijheid op meningsuiting. Echter het Zwarte Piet dogma werd voorgezet en Quinsy Gario was in de ogen van bijna alle blanke Nederlanders een ''idiot'' een ''vijand van dit kinderfeest''. Precies, men gebruikt kinderen om een racistische dogma in leven te laten. Want kinderen zijn toch niet racistisch? beweren de aanhangers van Zwarte Piet. Het tegendeel is waar, kinderen kunnen racistisch zijn en er zijn genoeg verhalen over zwarte kinderen die door blanken uitgescholden worden voor Zwarte Piet. Het probleem is dat vele daar niet tegen protesteren, puur omdat ze bang zijn om door de blanken neergezet te worden als ''anti-Sinterklaas'' en het ''verpesten van een Nederlandse traditie''

Revolutionair socialisten vinden dat Quinsy Gario gelijk heeft. Zwarte Piet is ontstaan uit een racistische karikatuur van zwarte mensen, zoals men dat rond 1850 deed. ''Blackface'' was heel populair in het westen en werd pas 50 jaar geleden als racistisch erkend. Zelfs nog in de jaren 50 deden blanken aan dit soort racistische komedie, door hun gezichten zwarte te maken en met rode lippen gekke stunten uit te halen. Allemaal omdat men in 1850, de zwarte Amerikaan als minderwaardig aanzag. Vergeet niet dat de slavernij nog bestond in zowel de VS als in Nederland. Pas rond 1870 werd die afgeschaft in Nederland en dat zelfs nog in stappen. Echt 100% vrij van slavernij was het Koninkrijk der Nederlanden pas na 1900!

Dat blanke Nederlanders een racistische dogma in leven laten is echt fout. Daarom is het goed dat er nu mensen zoals Quinsy Gario opstaan. Want het is fout dat een kinderfeest misbruikt wordt om een racistische karikatuur van zwarten in leven te laten. Zwarte Piet hoeft niet weg, maar hij moet minder zwart en geen typische ''Blackface'' eigenschappen bezitten. Kinderen maken zich zelf ook niet 100% zwart als ze Zwarte Piet zijn bij de intocht. Er zijn maar weinig kinderen die zich volledig zwart laten maken, hun lippen fel rood verven, zwart krullende pruik opdoen en typische ''neger'' oorbellen dragen. Dat is Zwarte Piet, zoals hij door mensen wordt gezien en dat is inderdaad racistisch!Deze man moet het land uit vinden enkele Nederlanders
omdat hij iets doet dat tegen hun dogma ingaat

Marine Le Pen naar de tweede kamer!

De leidster van het extreem rechtse; Front National is uitgenodigd door de Partij voor de ''Vrijheid'' om naar Nederland te komen. In de tweede kamer wil Geert Wilders praten met de dochter van Jean-Marie Le Pen, de bekendste Franse extreem rechtse politicus die jaren het Front National leidde. Nadat haar vader aftrad als leider van het FN, werd Marine het nieuwe gezicht van de partij. Minder racistisch dan haar vader, maar toch nog zeer Frans nationalistisch en anti-islamitisch. Dat is het vlak waar Wilders en Le Pen elkaar vinden, beidden minachten de islamistische cultuur en diens godsdienst de islam!

De NOS maakte op 15-10-2013 bekend:

Marine Le Pen heeft de uitnodiging van Wilders in dank aanvaard. "Ik heb al vaak mijn wens geuit om Wilders te ontmoeten, om een persoonlijk oordeel over hem te vormen", zegt Le Pen. "Ver van het duivelse beeld dat media en politici schetsen. Toen we elkaar voor het eerst spraken, zagen we dat we erg veel overeenkomsten hebben."

Wilders bevestigt in Nieuwsuur dat hij Le Pen heeft uitgenodigd in de Tweede Kamer. "Marine Le Pen is een charismatische politica. Partijen als Front National en de PVV kunnen de eurofiele elite bij de Europese verkiezingen wat toontjes lager laten zingen." 

Door het uitblijven van een duidelijk socialistisch alternatief bij deze Europese verkiezingen is de kans groot dat extreem rechtse partijen zoals het FN en de PVV inderdaad zetels kunnen winnen. Veel mensen hebben een hekel aan de EU, maar vallen hierdoor makkelijk in de val van rechtse nationalisten. Aan de linkse kant is het ook niet beter. De neoliberale PvdA en liberaal GroenLinks zijn helemaal pro-EU, terwijl de ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Roemer vast blijft zitten in meer Nederland en minder Europa!

Marine Le Pen, Geert Wilders en rechtse nationalisten hebben veel baat bij de economische crisis en de groeide armoede in Europa. Doordat de sociaal democratie zo verrechtst is voelen veel arbeiders zich niet vertegenwoordigd. Vooral in Oost-Europa is het rechtse nationalisme na de val van het stalinisme flink gegroeid. Dat zie we in Hongarije waar de nationalisten van Jobbik veel steun gewonnen hebben. Jobbik staat erom bekend dat ze Roma's ( etnische minderheid ) minachten en hun verantwoordelijk houden voor bijna alle misdaden in het land!

Daarom is een socialistisch alternatief zo belangrijk. Helaas zitten veel nieuwe linkse formatie vast in oude sociaal democratische opvattingen. Slechts enkelen durven op te komen voor het marxistische socialisme en een socialistische samenleving. Een partij die dat doet is de Socialistische Partij in Ireland. Deze revolutionair socialistische partij is in 1997 opgericht, toen Ierse revolutionair socialisten besloten om een politieke partij in het leven te roepen. Maar elders in Europa is politiek links verdeeld tussen de nu kapitalistische sociaal democraten, gematigde socialisten en oude stalinisten. Echte revolutionair socialisten vindt je maar weinig tussen al die linkse partijen en groepen!

Het lijkt er ook op dat Revolutionair Socialistische Media zal oproepen om te stemmen op de ''Sociaaldemocratische'' Partij  van Emile Roemer. Want Nederland bezit geen socialistisch alternatief. De SP is de enigste partij die nog een sociaal alternatief neerzet, ook al is dat alternatief niet socialistisch van aard. Stemmen op de Partij van de Arbeid of GroenLinks is geen linkse oplossing, aangezien die partijen dolgraag de neoliberale Europese Unie willen dienen!

Vroeger zouden veel Nederlanders woedend geweest zijn als een extreem rechtse politici naar Nederland kwam. Maar tegenwoordig is het extreem rechtse gedachtegoed meer acceptabeler dan 23 jaar geleden. De val van het stalinisme en de verrechtsing van de sociaal democratie heeft het mogelijk gemaakt dat mensen meer gevoeliger werden voor de taal van Le Pen en Wilders!Wilders en Le Pen, de gezichten van het Nederlandse
en Franse nationalisme!

Religie en revolutionair socialisten

Veel mensen denken dat revolutionair socialisten voor een atheïstische samenleving staan, waarin religies tegengewerkt worden. Revolutionair socialisten zijn over het algemeen atheïstisch ingesteld, maar dit is geen noodzakelijkheid. Anders dan stalinisten willen wij revolutionair socialisten geen atheïstische staat oprichten. Een socialistische raden-republiek moet seculier van aard zijn en niet atheïstisch. Het is de taak van de toekomstige socialistische raden-republiek om de vrijheid op godsdienst te waarborgen, maar ook de vrijheid op godslastering te garanderen. Echter de religieuze instituten moeten ontmaskerend worden voor de rol die ze spelen in het steunen van het kapitalisme en imperialisme. Neem de Rooms Katholieke Kerk maar als voorbeeld. Dit misdadige instituut is verantwoordelijk voor het verduisteren van kindermisbruik en heeft bijna 1622 jaar de mensheid dom en onwetend gehouden!

Religie werd in de Sovjet-Unie nooit verboden. Anders dan in de ''Volks-Socialistische'' Republiek Albanië van Enver Hoxha, heeft de stalinistische USSR nooit de religie echt verboden per wet. Wel werden veel religieuze mensen vervolgt. Dit gebeurde zowel tijdens de burgeroorlog als in de periode tussen de burgeroorlog en de opkomst van het stalinisme. Velen zijn onschuldig vermoord door de Sovjet-Unie, puur vanwege hun religieuze overtuigingen. Andere religieuze mensen werden terecht opgepakt en veroordeeld, omdat ze antisemitische moordcommando's steunde en de boeren aanzetten tot haat tegen joden en bolsjewieken!

Het stalinisme schakelde de religie gelijk met onderdrukking door de instituten. Maar religie is meer dan alleen dat. Religie is voor veel mensen een persoonlijk gevoel, iets dat je niet mag en niet kunt verbieden. Dit werd duidelijk na de val van het stalinisme, toen de Russische Orthodoxe Kerk enorm snel groeide. Ondanks bijna 70 jaar van stalinistische heerschappij, bleek het Russische volk nog zeer gelovig te zijn!

Revolutionair socialisten hebben zich altijd verzet tegen de dogma's van een religie. Of die dogma's nu gericht zijn om joden te haten of homoseksuelen te minachten. Voor ons zijn de dogma's van religieuze groepen erger dan de religies op zich. Als mensen willen geloven in een godheid of meerdere goden dan is dat hun recht. Echter dat houdt niet in dat ze dat recht mogen misbruiken om haat te zaaien. Veel protestantse kerken deden dit echter precies. Racisme speelde een grote rol in veel protestantse kerken. Al sinds de late middeleeuwen steunde de protestanten de slavenhandel van de blanke imperialisten. Nederland schafte de slavernij in stappen af en pas rond 1877 gelde in alle koloniale gebieden een verbod op het houden van slaven!

De haat tegen niet-blanke volkeren bleef de protestantse kerken domineren. Pas na 1968 moesten vele inzien dat ze fout bezig waren. Het was echter niet ongewoon dat protestantse dominees de ''superioriteit'' van het blanke ras predikte in kerken. Revolutionair socialisten verzette zich fel tegen deze haat. We werden daarom ook flink gehaat door de strenge protestantse kerken die ons ''duivels'' en ''het ultieme kwaad'' noemde. Gelijkschakeling met het stalinisme was ook aan de orde aangezien de religieuze instituten graag opschepte over de onderdrukking van hun broeders en zusters in ''socialistische'' landen!

Hoewel de Rooms Katholieke Kerk minder racistisch was, toonde de ''heilig'' stoel ook weinig medeleven voor de slachtoffers van katholieke dictaturen. Neem het fascistische regime van generaal Franco maar als voorbeeld. Gesteund door de Rooms Katholieke Kerk won deze generaal de Spaanse burgeroorlog. Met zegen van de kerk werden 200.000 anti-fascisten vermoord. Tot aan zijn dood werd Franco, de anticommunist, gesteund door de Rooms Katholieke Kerk. Dwang-arbeiders moesten van de anticommunistische dictator een katholiek monument bouwen, waarin hij uiteindelijk begraven werd!

Wat zal er gebeuren met religies als revolutionair socialisten aan de macht komen. Ten eerste zullen de religieuze instituten merken dat ze geen overheidsgeld meer krijgen. Ook scholen zullen allemaal openbaar worden en niet meer christelijk, islamistisch of joods zijn. Religieus onderwijs wordt afschaft, omdat religie zich niet met de opvoeding van kinderen moet bemoeien. Scholen zijn er niet om kinderen te indoctrineren in een geloof. Natuurlijk zullen religieuze mensen klagen over dat hun ''vrijheid'' op onderwijs hun is ontnomen. Revolutionair socialisten zeggen echter dat onder het socialisme kinderen juist meer vrijheid hebben. Onderwijs wordt volledig gratis en zal openstaan voor iedereen. Natuurlijk zullen de scholen openbaar en seculier van aard zijn en geen religie ondersteunen!

Hoe zit dat dan met atheïsme onder revolutionair socialisten. Natuurlijk zullen velen dat ook daadwerkelijk zijn. Maar je hoeft geen atheïst te zijn om socialistisch te denken. Er zijn genoeg mensen die vanuit hun religie een socialistisch opvatting hebben. We kunnen de Dalai Lama als voorbeeld noemen. Hoewel hij een absolute monarchie leidde in Tibet, heeft de Dalai Lama zich de laatste 50 jaar ontwikkeld tot een man, die meer af weet van het daadwerkelijke socialisme dan je denkt. Anders dan dogmatische stalinisten beweren is de Dalai Lama absoluut geen anticommunist. Hij zegt dat ondanks zijn ervaringen met het totalitaire stalinisme, het marxistische socialisme absoluut niet verkeerd is. Voor de Dalai Lama is het marxisme een humanitair ideaal dat hij combineert met zijn boeddhistische overtuigen! 

Enver Hoxha was de enigste stalinist, die zijn land daadwerkelijk ''bevrijd'' noemde van de religie. Zijn totalitaire ''Volks-Socialistische'' Republiek Albanië verbood elke religie. Natuurlijk was er een alternatief, want Hoxha werd vereerd alsof hij een godheid was. Zijn persoonlijkheidscultus was zo erg dat iedereen hem moest vereren als ''vader van de natie''. Pas na zijn dood in 1985, kwam een einde aan zijn regime. Hoxha wordt echter nog door veel ouderen vereerd, dat heeft ermee te maken dat in het huidige kapitalistische Albanië veel armoede heerst. Vooral ouderen voelen dat hun leven beter was onder Enver Hoxha, dan onder de huidige burgerlijke democratie!

Armoede drijft nog veel mensen in de armen van religies. Het is ook logisch dat de Rooms Katholieke Kerk nog enorm veel steun geniet in Latijn Amerika, waar armoede een groot deel van de bevolking treft. Ook in Polen is het katholicisme hoog, het stalinisme kon niet voorkomen dat veel Polen zich weer bekeerde tot de Rooms Katholieke Kerk. Dat religie zo sterk is geworden in Oost Europa ligt vooral aan de armoede die veroorzaakt werd door de kapitalistische revoluties begin jaren 90. Terwijl overheden geen vinger uitstaken om sociaal zwakkeren te helpen, waren het juist de religieuze groepen die te hulp kwamen. Hierdoor konden kerken veel zielen winnen onder de armoede klasse. Ouderen en mensen met een handicap worden nog steeds verwaarloosd in landen zoals Roemenië, Bulgarije en Oekraïne!

Religie is een privé zaak, nog de staat nog de kerken mogen dat aan mensen op dwingen. Revolutionair socialisten willen dat religie iets privés blijft. De toekomstige socialistische samenleving moet tolerant zijn voor elke religie, maar tegelijk geen religieuze dogma's accepteren. Religieuze haat tegen andere religies of atheïsten mag niet getolereerd worden. Wij zullen de vrijheid op godsdienst verdedigen net zoals de vrijheid op godslastering. Dat is de taak van revolutionair socialisten!
De Dalai Lama. 50% Marxist, 50% Boeddhist 

PvdA-raadslid steelt van straatkrant

De PvdA steelt van de armen, daar geloven nog niet alle Nederlanders in. Maar in het kabinet Mark Rutte 2 zit toch de Partij van de Arbeid. Het is ook dit kabinet dat de aanval zal openen op de werkende klasse en de armoede klasse. Maar als Nederlanders een duidelijk voorbeeld willen van een sociaal democraat, die geld rooft van de armen om zich zelf uit de nood te redden, moeten ze eens kijken naar Bert van der Roest, deze PvdA'er was gemeenteraadslid in Utrecht. Meneertje werkte ook bij de straatkrant een daklozen krant waar hij penningmeester was. 40.000 euro werd verduisterd door Bert van der Roest. Een deel van het geld werd gebruikt voor zijn theaterprogramma en de rest stak hij in eigen zak. Stelen van de daklozen om zelf rijker te worden. Weer een mooi voorbeeld van een smerige asociaal democraat! 

Dat de PvdA het geld rooft bij de werkende klasse is al jaren normaal. Sinds Wim Kok is de partij een volledige neoliberale partij geworden. Ook vreselijk elitair van aard want alle PvdA kamer leden leven van hun 8.900 euro bruto per maand. Om nog maar te zwijgen van al die extraatjes die je als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk krijgt. Anders dan de SP kent de PvdA geen afdracht regeling. Dus mogen de kamer leden lekker leven van hun 107.000 euro bruto per jaar. Bedenk dat deze partij beweert op te komen voor een sterk en sociaal Nederland. Nou Bert van der Roest dacht daar ook over na, sterk en sociaal door 40.000 euro te stelen van daklozen, wat een smerige streek!

Maar er zijn meer politici die geld verduisteren. VVD'ers zijn er bijzonder goed in. Ton van der Schans uit Den Helder pleegde zelfmoord toen men erachter kwam dat de nette VVD'er, 18.000 euro uit de partijkas had verduisterd. De brave Ton van der Schans kon de schande niet aan en dus pleegde hij maar zelfmoord. Wij revolutionair socialisten vinden het erg voor zijn familie, maar we hebben geen medelijden met een smerige dief die zelf geld steelt van zijn eigen partij. 

Op 25 september van dit jaar werd Berthold Ziengs ( VVD ) veroordeeld tot 22 maanden celstraf. Hij kreeg deze straf omdat hij geld had verduisterd en had wit gewassen. De VVD'er was enig aandeelhouder van zijn bedrijf en deed hij alsof hij bouwmaterialen in- en verkocht en hier veel verlies op leed. Zo kon hij belastinggeld terugvragen. Dat geld gebruikte hij om schulden af te lossen. Het is zo typisch voor neoliberalen om met hun vieze vingers te wijzen naar werkelozen en sociaal zwakkeren en ondertussen overal geld stelen en verduisteren. Maar er zijn meer VVD'ers die geld honger hebben!

De NRC schreef;

Er worden meer VVD'ers verdacht van een misdrijf. De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt eveneens verdacht van fraude. In Limburg zijn oud-gedeputeerde en oud-senator Jos van Rey en oud-voorzitter van de VVD in de provincie Ricardo Offermanns verwikkeld in een affaire die draait om ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim. Afgelopen zomer stapte VVD-Kamerlid Johan Houwers op omdat hij verdacht wordt van hypotheekfraude. De overheid legde beslag op zijn landgoederen ter waarden van 1 miljoen euro!

Daarom zijn revolutionair socialisten anders dan de kapitalistische politici. Wij werken vanuit het idee dat vertegenwoordigers een modaal inkomen moeten verdienen. Als het modaal inkomen in Nederland; 2300 euro bruto per maand is, dan moeten de tweede kamer leden dit bedrag per maand ontvangen. Als je dat niet wilt verdienen, dan moet je maar niet in de politiek gaan!


 ''Partij van de Aanpak''
Vooral kapitalisten dienen en arbeiders uitbuiten
''Iedereen telt mee'' 
Daarmee bedoelt Bertje vooral zich zelf
40.000 euro stelen 
van DAKLOZEN 

Killah P vermoord door de Gouden Dageraad!

De neo-fascistische beweging; Gouden Dageraad wordt nu eindelijk vervolgt door de Griekse overheid. Nadat een linkse rapper vermoord werd door een lid van de extreem rechtse groep, besloot de Griekse politie om hard op te treden. Dit is een goede ontwikkeling omdat de Griekse staat zeer passief was tegenover de neo-fascisten. Veel politie agenten hebben ook fascistische sympathieën, een restant uit de periode toen Griekenland een rechtse militaire dictatuur was. De Gouden Dageraad is als een maffia organisatie opgebouwd, hun doelwit zijn voornamelijk buitenlanders en linkse Grieken!

Al vele jaren waarschuwen Griekse anti-fascisten voor het gevaar van de Gouden Dageraad. Maar onze waarschuwen werden door staat en politie genegeerd. Soms gedroeg de politie zich vijandig tegenover revolutionair socialisten die melding kwamen doen van fascistische mishandelingen. De Griekse politie toont weinig bereidheid om onderzoeken in te stellen, naar het gedrag van Gouden Dageraad leden!


Buitenlanders zijn al helemaal niet veilig. Vooral Albanezen die in Griekenland wonen, worden gehaat en geminacht door de Gouden Dageraad. Nadat de neo-racisten zetels wonnen in het parlement groeide de aanvallen op buitenlanders. Er zijn berichten van politie agenten die problemen met Albanezen overlieten aan de knokploegen van de Gouden Dageraad. Heb je een probleem met buitenlanders? Bel niet de politie, maar bel de Gouden Dageraad, zeggen sommige Grieken. Door de crisis en de armoede in veel gezinnen, winnen de neo-fascisten steun. De Gouden Dageraad beweert op te komen voor de Griekse bevolking en wist hierdoor 426,025 stemmers te overtuigen!


Pavlos Fyssas was een 34 jarige linkse anti-fascist, een rapper die streed tegen de Gouden Dageraad. Door zijn anti-fascistische rapteksten en zijn strijdvaardigheid, werd Fyssas op 18 september 2013 vermoord door een lid van de Gouden Dageraad. Hij werd opgewacht door een groep van dertig neo-fascisten. De neo-fascisten zochten ruzie en uiteindelijk stak één van hun de jonge rapper in het hart en liet hem stervend achter. Nadat ze Fyssas hadden neergestrokken vluchtte de neofascisten weg. Uiteindelijk werd een 45 jarige neo-fascist opgepakt door de politie. Hij beweerde niet lid te zijn van de Gouden Dageraad, maar getuigen beweren dat hij vaak aanwezig was bij bijeenkomsten van de neo-fascisten. Ook stond hij meermaals met Gouden Dageraad prominenten op foto's!


Deze politieke moord shockte de Griekse samenleving. Nu pas begon de overheid met acties tegen de Gouden Dageraad, maar ook alleen maar omdat de woede onder het Griekse volk enorm was. Massa protesten waren overal en sommigen werden niet eens georganiseerd door de stalinistische Communistische Partij van Griekenland en het gematigd socialistische Syriza. Op 25 september demonstreerde meer dan 20.000 Grieken tegen het neo-fascisme. Een unieke manifestatie omdat de stalinisten en gematigde socialisten niet meededen!


Killah P was de artiestennaam van Pavlos Fyssas. Anders dan commerciële artiesten was Killah P er niet op uit om rijk te worden met zijn muziek. Als overtuigd linkse revolutionair gaf hij zijn muziek gratis weg. Zijn moord is weer een perfect voorbeeld van hoe een kapitalistische staat, de neo-fascisten gebruikt tegen linkse mensen en groeperingen. Ook de Duitse heersende klasse, probeerde Adolf Hitler te gebruiken tegen  de groeide Communistische Partij van Duitsland ( KPD ). De sociaal democraten waren al in de ban van de bezittende klasse, maar de KPD was dat niet. Dus tolereerde de Duitse bourgeoisie de nazi's van de NSDAP, in de hoop dat men Hitler kon gebruiken. We weten allemaal wat de nazi's deden na 1933!


Als de Griekse staat eerder had opgetreden tegen de Gouden Dageraad dan was Killah P misschien nog in leven geweest. Als de Griekse politie harder optrad tegen de neo-fascisten dan leefde veel buitenlanders niet in angst. Maar zowel de staat als politie traden niet effectief op. Door bezuinigingen bij politie konden ( en wouden ) veel agenten geen actie ondernemen tegen de Gouden Dageraad. Revolutionair socialisten veroordelen de moord op Killah P en roepen de Communistische Partij van Griekenland en Syriza op om samen te werken op een socialistisch programma. Een eenheidscoalitie van de twee grootste linkse partijen, kan een socialistisch alternatief presenteren op de partijen van het kapitalisme ( Nieuwe Democratie en PASOK ).


Door de asociale bezuinigingen van de Griekse staat, groeit de armoede enorm snel. De hoofdrol speler is echter niet de Griekse bourgeoisie. Het is de Europese Unie, die de neoliberale bezuinigingen eist. Vooral Angela Merkel van Duitsland, eist dat Griekenland meer macht geeft aan het kapitalisme. Minder overheid en meer markt, dat eist de EU in Griekenland. Deze formule bleek al zeer slecht te werken in voormalige stalinistische landen. In Roemenië willen 54% van alle mensen, Nicolae Ceausescu terug. Ook in de Republiek Bulgarije snakken ouderen en veel werkelozen, naar de tijden van het stalinisme ( 1945-1990 ) toen er nog zekerheid op werk was!


Revolutionair socialisten roepen de Griekse bevolking op om te strijden tegen de EU en tegen de criminele Gouden Dageraad. De Griekse neo-fascisten moeten opgejaagd en opgesloten worden. Beter zou nog zijn om de hele Gouden Dageraad te verbieden. Fascisme is geen mening, fascisme is misdaad. Dat zei Killah P en hiervoor is hij vermoord door de neo-fascisten. Daarom moeten we strijden. Tegen fascisme, maar vooral tegen het systeem dat de neo-fascisten vrije ruimte geeft: het kapitalisme!

Killah P zal altijd geëerd 
worden door alle anti-fascisten

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme