De strijd voor homo en vrouwen rechten

De kapitalistische maatschappij draait om geld, status en privé bezit van bedrijven. Toen het systeem rond 1805 ontstond was de westerse wereld vernieuwd. Nieuwe ideeën kwamen op, de oude adel verloor haar machtspositie aan de bourgeoisie, oude Griekse en Romeinse bevinden werden weer populair. Dit hield echter niet in dat er opeens tolerantie kwam voor homoseksuelen en vrouwen. De nieuwe bourgeoisie bleef vast houden aan conservatieve opvattingen die al duizenden jaren oud zijn. Waar de oude Grieken nog tolerant waren tegenover homoseksualiteit, bleken de meeste Europese samenlevingen nog zeer achtergesteld. Een oorzaak voor die intolerantie lag in het christendom, dat zich fel uitsprak tegen homoseksuele liefde. Vrouwen werden door de westerse maatschappij ook niet erkend als gelijkwaardig. Stemrecht voor hun bestond anno 1805 niet, ze hadden maar één recht en dat was thuis blijven en moeder zijn voor kinderen!

Socialisten hebben zich altijd ingezet voor de strijd tegen ongelijkheid. Echter de strijd voor de legalisatie van het homohuwelijk zou pas na 1968 een thema binnen de socialistische beweging worden. Er waren genoeg sociaal democraten, socialisten en communisten die niets wouden weten van homoseksualiteit. Een bekende tegenstander van homo's was de tweede Sovjet leider; Joseph Stalin. Hij hekelde het feit dat homo's met elkaar mochten trouwen na de Russische Revolutie. Dus voerde hij in 1933, de Sovjet familie politiek in. Homoseksualiteit werd verboden en ook vrouwen moesten weer moeders en huisvrouwen worden!

Stalin kreeg steun van veel conservatieve Russen, daarom is er nog steeds veel haat tegen homoseksuelen in het huidige Rusland. De haat en afkeer van veel Russen is helemaal terug te vinden naar Stalin's afkeer van homo's. Ook na diens dood in 1953, bleef homoseksualiteit taboe binnen de USSR. In het jaar 1989 concludeerde een Sovjet onderzoek dat 30% van alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar vond dat homo's geïsoleerd moesten worden van de gemeenschap. Meer dan 60% van alle Sovjet burgers vond dat homoseksuelen geen gelijke rechten hoorde te hebben. Deze haat en afkeer is helemaal te danken aan de anti-homo politiek van Joseph Stalin!

Ook na de ondergang van het stalinisme bleef de haat bestaan. Rechtse nationalisten vallen homoseksuelen op straat aan en de politie doet meestal niets. Die zijn namelijk ook anti-homoseksueel en daarnaast behoorlijk corrupt. De drie grootste politieke partijen in Rusland, negeren de oproepen voor tolerantie en gelijkheid. Zij nemen een sociaal conservatief standpunt in en verdedigen de familie politiek van de voormalige USSR. Zowel de partij; Verenigd Rusland ( conservatieven ), Communistische Partij van de Russische Federatie ( stalinisten ) en de Liberaal Democratische Partij van Rusland ( nationalisten ) spreken nooit over homo rechten!

Het westen was ook behoorlijk anti-homoseksueel. Vooral de protestantse en katholieke kerken waren fel tegen de homoseksuele man en de lesbische vrouw. Wie zich ''schuldig'' maakte aan homoseksueel en lesbisch gedrag was ''vies'' en pleegde een massieve zonde, volgens de kerken. De meeste overheden volgde trouw deze misselijke opvatting. Frankrijk toonde als één van de eerste Europese landen tolerantie, maar de meerderheid van de Fransen keurde homoseksueel gedrag toch af. Er waren maar een paar landen die voor de oorlog, homoseksualiteit tolereerde. Polen, Denemarken, Zwitserland en Zweden waren de eerste Europese landen die homoseksueel gedrag legaliseerde!

De fascistische dictaturen waren behoorlijk anti-homoseksueel. Benito Mussolini rekende op de steun van de Katholieke Kerk en voerde daarom een fel beleid tegen Italiaanse homoseksuelen. Hij werd gesteund door een grote meerderheid van de Italianen. In Duitsland kon Adolf Hitler rekenen op steun van protestanten en katholieken in zijn strijd tegen de homoseksuelen. De nazi's lieten duizenden Duitse jongens en mannen oppakken en afvoeren omdat ze homoseksueel gedrag vertoonde. 50.000 mannelijke Duitsers werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, waarvan vermoed wordt dan 60% vermoord werd. De wrede Duitse gevangenisbewakers hielden ervan om de '''vieze'' homoseksuele man, flink te martelen!

Vrouwen waren in de ogen van de westerse mannenwereld minderwaardig. De christelijke kerken hielpen eraan mee om deze mythe in leven te laten. Vrouwen zouden ontstaan zijn uit de rib van Adam, de eerste mens volgens de Bijbel. Omdat de vrouw ontstaan was uit de man, moest ze de man zien als haar meester. Bijna 2000 jaar lang hebben de christenen deze leugen gebruikt om vrouwen systematisch te onderdrukken. Vrouwen mochten nauwelijks iets, zonder toestemming van hun man. Dit zien we vooral nog in zeer religieuze sektes zoals de FLDS. 

De Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, is een radicale afsplitsing van de Mormonen Kerk in de VS. Ongeveer 6.000 tot 10.000 Amerikanen zijn lid van deze sekte. Hun leider is Warren Steed Jeffs, die in 2008 werd veroordeeld voor seks met minderjarigen binnen zijn ''kerk''. Volgens Jeffs had hij als leider van de FLDS het recht om met meer dan één vrouw te trouwen. De rechtbank oordeelde echter anders en hij kreeg 20 jaar celstraf. Toch blijven zijn aanhangers in hem geloven, want hersenspoeling is waar de FLDS op steunt. In Amerika is het toestaan om je kinderen te hersenspoelen in een wrede ideologie of religie.  

Binnen de FLDS zijn vrouwen echte slaven aan de man. Vrouwen worden dan ook zwaar in de gaten gehouden door een speciale religieuze politie, bestaande uit hun eigen mannelijke familie leden. Ze moeten van de mannen zich volledig instellen op een leven als eigendom van de grote leider; Warren Steed Jeffs. Alles wat de vrouw bezit behoor toe aan hem, inclusief haar lichaam. Doordat leden van de sekte verplicht zijn om veel geld af te staan is de FLDS enorm rijk. Tot 2014 bezat de sekte een grondstuk van bijna zeven vierkante kilometer, maar de Staat Texas nam bezit van dit grondgebied nadat de sekte was veroordeeld voor criminele daden ( misbruik van minderjarigen )!

Revolutionair socialisten geloven niet in burgerlijk feminisme. Wij zien de bevrijding van de vrouw als deel van de gehele bevrijding van het proletariaat. De vrouw is niet te bevrijden zolang het kapitalisme blijft bestaan. Als feministen niet pleiten voor een socialistisch alternatief zal er niets veranderen. Het kapitalisme is een mannelijke uitvinding, dat weinig plaats biedt voor gelijkheid tussen seksen. Nog steeds verdienen vrouwen minder geld dan mannen. Zelfs in Nederland verdient bijvoorbeeld een vrouwelijke serveerster, minder geld dan haar mannelijk collega's!

Sovjet Rusland was één van de eerste lande die wel vrouwen het stemrecht gaf als homoseksualiteit legaliseerde. Alexandra Mikhailovna Kollontai werd door Lenin aangesteld als de eerste Volkscommissaris voor Sociale Ondersteuning. Haar doel was de afschaffing van het traditionele burgerlijk huwelijk en de vrouw bevrijden uit de klauwen van God, Staat en de Man. Hier hadden veel Russen moeite mee. Zeker omdat Kollontai iedereen een grote mond gaf, die haar politiek bekritiseerde. Russen waren ( en zijn het nog steeds ) niet gewend dat een vrouw iets te bevelen had. Kollontai moest kei-hard knokken in een wereld gedomineerd door mannen. In 1920 werd ze lid van de Arbeiders Oppositie, een groepering van Bolsjewieken die de autoritaire maatregelen van de Sovjet regering bekritiseerde tijdens de burgeroorlog!

In de Verenigde Staten van Amerika knokte vrouwen ook voor hun stemrecht. Ondanks dat de V.S als boegbeeld van de democratie wordt neergezet moesten Amerikaanse vrouwen bijna 150 jaar wachten op hun stemrecht. De Amerikaanse federatie van staten was namelijk opgericht als een mannelijke democratie, alleen voor blanke mannen. Van een vrije democratie was dus geen spraken. Vrouwen hadden tot 1920 niet het recht om te stemmen voor het congres en de senaat. Wel hadden enkele staten al stemrecht aan vrouwen gegeven, maar op federaal niveau duurde dit tot 1920!

Conservatieve mannen waren de grootste tegenstanders van de vrouw. Zij vonden dat het mannelijke geslacht het recht had om politiek te bedrijven. Vrouwen waren in hun ogen, minderwaardig. Daarnaast waren deze conservatieve mannen ook behoorlijk racistisch, naast het feit dat ze vrouwen als ''hun'' bezit aanzagen. Alle niet blanke volkeren waren in hun ogen minder en dus moesten zij als ''heren'' heersen over vrouwen en niet-blanken. Dankzij deze vorm van racisme kon Adolf Hitler zo makkelijk steun winnen in Duitsland. Daar was het conservatisme behoorlijk sterk onder mannen van welvarende afkomst. Leden van de adel en de hogere klassen, waren fel tegen stemrecht voor vrouwen en tegen het idee dat vrouwen gelijkwaardig waren aan de man!

In Nederland was vooral de Anti-Revolutionaire Partij ( ARP ) de grootste tegenstander van vrouwrechten. De ARP was protestants christelijk en zeer traditioneel ingesteld. De man moest werken en de vrouw bleef thuis, zo dachten de conservatieven. Met meer dan 100.000 leden in 1950, was de ARP de grootste rechtse partij van Nederland. Echter toen de grote sociale revolutie uitbrak, verloor de conservatieve partij veel steun, door hun weigering om met de tijd mee te gaan. Met de oprichting van het Christen Democratisch Appèl in 1980, verdween de ARP. De partij had in 30 jaar bijna 50.000 leden verloren! 

Hoewel de grote vooruitgang is geboekt op het gebied van tolerantie voor homoseksuelen en vrouwen is er nog veel werk te doen. In de Verenigde Staten van Amerika neemt de conservatieve; Republikeinse Partij meer religieuze idealen over. Op televisie verklaren Republikeinen dat ze loyaal zijn aan de Amerikaanse familie politiek en aan de christelijke god. Volgens hun is Amerika een christelijke natie, ook al zegt de grondwet dat er een duidelijke scheiding is tussen kerk en staat. In de islamistische wereld kun je al helemaal niet spreken van tolerantie. In het achterbakse Koninkrijk Saudi-Arabië worden jongens en mannen onthoofd als men ontdekt dat ze homoseksueel zijn. Bijna alle Arabieren zijn fel tegen homoseksuelen en vinden ook dat de man hoger in de familie staat dan de vrouw. Hier is nog duidelijk hoe sterk het conservatisme!

Revolutionair socialisten verdedigen het recht op gelijke rechten. Maar wij zeggen ook dat alleen door de afschaffing van het kapitalisme een einde zal komen aan intolerantie tegenover homoseksuelen en vrouwen. Socialisme zal daar een einde aan maken en iedereen ( ongedacht zijn sekse of seksuele geaardheid ) gelijk behandelen. In een uiteindelijke communistische maatschappij zal haat en intolerantie niet meer voorkomen!Een demonstratie voor homo-rechten in Amsterdam tegen
de conservatieve Russische regering!

Daar gaan we weer

11 jaar geleden stond een knullige professor in het Witte Huis, te wachten op zijn meester. De professor draagt een bril en heeft zwart haar, hij heeft enorm veel moeite gedaan om tot de grootmeester te worden toegelaten. Dan komt de grote leider binnen, de professor kan niets anders zeggen dan dat hij zijn icon zal steunen in de aankomende strijd. De professor naam was J.P Balkenende en zijn leermeester was George W. Bush, het is 2003 en Nederland steunde de invasie van Irak genaamd; Operation Iraqi Freedom. Nu bijna 11 jaar later staat een nieuwe leerling bij de grote Amerikaanse leider om zijn diensten aan te bieden. Mark Rutte gaat de VS helpen om aanvallen uit te voeren op de Islamistische Staat in Irak en Syrië. Weer laten Nederlanders zich leiden door angst en vrees, dit keer is het islamistisch terrorisme de oorzaak. Angst voor de IS drijft Nederland in de handen van het imperialisme!

In feite was de 2003 invasie van Irak ook een invasie gedreven door angst. De Amerikaanse propaganda machine van George W. Bush brulde dat Saddam Hussein in staat was om massavernietigingswapens af te vuren op de Staat Israël. Ook zou Hussein het internationale terreur netwerk Al-Qaida steunen. Deze twee leugens werden de wereld in geschoten om westerse mensen bang te maken. Bang voor Saddam Hussein, terwijl deze Irakese dictator al in de eerste Golf Oorlog van 1990, volledig verslagen was. Het Irakese leger had zich in 2003 niet hersteld van deze vreselijke nederlaag. Alleen al het feit dat de luchtmacht niet in actie kwam om de Amerikaanse invasie tegen te houden bewijst dat in militair opzicht, Irak geen bedreiging was. Uiteindelijk werden nooit massavernietigingswapens gevonden! 

Na de invasie kwam Irak onder Amerikaans bestuur. Dit bestuur begon met privatiseringen van de Irakese economie. Vooral westerse olie kapitalisten stonden in de rijnen om gebruik te kunnen maken van de olie velden. Ook werd het Irakese leger volledig ontbonden, alle soldaten en officiers werden ontslagen. Dit veroorzaakte enorm veel woede, want hierdoor kwamen veel militairen in armoede terecht. Echter alles dat aan Saddam Hussein herinnerde moest vernietigd worden. Amerika vond ook dat de soennitische moslims niet te vertrouwen waren, dus werd in 2006 een Sjiitische premier ''gekozen''. Echte democratie ontstond niet in Irak, achter de schermen manipuleerde de nieuwe machthebbers alles. De Amerikaanse organisatie; Freedom House noemt Irak geen vrije democratie, ook al beweren Bagdad en Washington dat Irak wel een democratie is!

Nouri al-Maliki werd het gezicht van Irak in 2006. Deze sjiitische islamiet stelde zich in dienst van de Amerikanen, maar haalde ook banden aan met Iran, een sjiitische islamistische republiek. Maliki was tot 2014 premier van Irak. Onder zijn regime werd het land er zeker niet beter op. Sektarisme en conflicten zorgen voor veel doden onder burgers. Maliki deed daar niets tegen, hij hetze enorm op de soennieten die daarop felle demonstraties hielden. Demonstraties die door Irakese politie en veiligheidstroepen met geweld werden neergeslagen. 

In 2011 trok Amerika zijn laatste soldaten terug, 4.000 van hun jongens waren gedood in wat de Irak Oorlog genoemd wordt. Nu moest Irak zich zelf redden, maar bleek hier niet in staat. In het noorden zijn de Koerden de baas en heeft de centrale regering nauwelijks iets te zeggen. In het westen zijn vooral de soennieten de meerderheid en die wouden niets weten van de sjiitische regering. Uiteindelijk nam een radicale islamistische groepering de macht over in west Irak. De Islamistische Staat is een groepering bestaande uit radicale moslims die beweren voor een puur islamistisch kalifaat te strijden. Door de enorme armoede, sektarisme conflicten en corruptie binnen de regering wisten ze rond juni 2014 meer dan 1/3 van Irak te veroveren en dat met slechts 10.000 militanten!

Het goed bewapende Irakese leger sloeg hals over kop op de vlucht en lieten daarbij enorm veel materiaal achter. Meer dan 90.000 politie agenten, soldaten, officieren en andere elementen van het Irakese leger sloegen op de vlucht en lieten bijna alles achter voor de IS om te grijpen. Het noordelijke Irakese offensief liep uit op een enorme overwinning voor de soennitische islamieten en een vreselijke nederlaag voor de Maliki regering in Bagdad. Hierop besloot het westen om in te grijpen, omdat duidelijk werd dat hun marionetten in Irak aan het verliezen waren. Maliki moest weg en werd vervangen door Haider al-Abadi, ook een lid van Maliki's islamistische partij!

Barack Obama is eind september 2014, begonnen met bombardementen op gebieden van de Islamistische Staat ( IS ) in zowel Irak als Syrië. Ironisch gezien is Amerika nu een bondgenoot van het reactionaire Iran geworden, want Iran is sjiitisch en dus fel tegen de IS. Dit terwijl Amerika altijd een slechte relatie heeft gehad met de Islamistische Republiek Iran. Door de soennitische IS te bestrijden zijn de Amerikanen ook bondgenoten geworden van Bashar Al-Assad, de dictator van Syrië die al sinds 2011 verwikkeld is in een burgeroorlog. Syriërs kwamen drie jaar geleden in opstand tegen het Ba'ath regime van de Al-Assad familie. De dictator sloeg met sjiitische milities en het Syrische Arabische Leger hard terug, waardoor veel demonstranten de wapens opnamen. Vooral soennitische verzetsbewegingen werden sterk, mede door veel geld vanuit Saudi-Arabië. De rebellen zijn echter ook enorm reactionair en islamistisch. Het radicale Al-Nusra Front is zelfs een tak van Al-Qaida in Syrië!

Nederland heeft besloten om met de operaties tegen de Islamistische Staat mee te doen. Net als zijn voorganger J.P Balken(ellende) is ook Mark Rutte bereid om Nederlandse soldaten in te zetten in de ''WAR ON TERROR'' ook al heeft de IS tot recent nooit opgeroepen tot aanvallen op het westen. Pas toen de bommen vielen brulde de reactionaire islamieten, dat ze aanslagen zullen plegen in het westen. Weer hebben onze leiders zich gemengd in een Arabische conflict, weer denken ze met westerse logica het te kunnen winnen. Het verleden heeft al duidelijk gemaakt dat de Arabieren niet bepaald blij zijn als westerse bommen onschuldigen doden. Maar het gaat het westen daar niet om, onze regeringen willen dat de corrupte sjiitische regering blijft leven. Ze willen ook dat de productie middelen van Irak in bezit blijven van kapitalisten. Irak heeft nog steeds veel olie in de grond en is dus belangrijk!

Revolutionair socialisten verwerpen de westerse interventie in Irak en Syrië. Onze bemoeizucht zal nog leiden tot veel ellende. Het zet de gehele soennitische wereld weer tegen ons, net zoals in 2003. Islamistische propaganda zal de strijd van de IS neerzetten als een conflict tussen het westerse christendom en de islam. Alsof de zogenaamde ''Islamistische Staat'' een echt kalifaat moet voorstellen. Helaas geloven veel radicale jonge moslims in het westen dit wel. Al meer dan 100 Nederlandse moslimjongeren zijn naar Irak/Syrië gegaan om zich aan te sluiten bij de IS. Door discriminatie, afwijzing en ethisch racisme van veel westerlingen tegen moslims, voelen veel moslimjongeren zich niet thuis hier. Bij velen heerst dan ook begrip en deels ook sympathie voor wat de IS doet, want die vechten tegen een westerse marionet in Irak!

Nederlandse F-16 jagers zullen aanvallen uitvoeren op IS doelen in Irak, maar niet in Syrië. Daar ligt de zaak iets anders. Dat komt omdat het westen al drie jaar steun geeft aan de Syrische rebellen die Al-Assad bevechten. Het westen erkent ook de regering in Damascus niet meer als legitiem. Daarom kunnen westerse F-16's niet gebruik maken van het Syrische luchtruim. De regering in Bagdad heeft wel om hulp gevraagd en dus kunnen onze piloten binnen Irak wel aanvallen uitvoeren. 

Niet alle Syrische rebellen zijn radicaal islamistisch. Een kleine groepering is socialistisch en noemt zich de Revolutionaire Linkse Stroming in Syrië. Helaas zijn de meeste rebellen wel radicaal islamistisch en steunen of het Al-Nusra Front ( Al-Qaida ) of de Islamistische Staat ( IS ) die ook grote delen van Syrië in bezit heeft. De revolutionair socialisten van de Revolutionaire Linkse Stroming geven echter een duidelijke boodschap aan het Syriërs en aan ons:Nee tegen Washington en zijn bondgenoten! 
Nee tegen Moskou en zijn bondgenoten! 
Nee tegen het islamisme, 
nee tegen de contrarevolutionaire krachten 
en nee tegen het autoritaire Al-Assad regime! 


Lang leve de eenheid en de strijd van arbeiders en onderdrukten overal! Alle macht en rijkdom aan het volk! 

NOS laat alleen tegenstanders van Schotse onafhankelijkheid zien

Wie het NOS Journaal van 18 september 2014 zag, kreeg vooral te zien hoe de tegenstanders van Schotse onafhankelijkheid dachten. Zo kwam een jong lid van de kapitalistische; Labour Party in beeld en een Britse nationalist versierd met de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Ook in een café vroegen NOS journalisten naar de mening van de schoten. Slechts één vrouw vertelde dat ze voor onafhankelijkheid was, omdat Schotland volgens haar door Engelse schooljongens bestuurd zou worden. Wat de NOS fout doet is duidelijk, in het bericht over de Schotse onafhankelijkheid kregen vooral tegenstanders het woord. De emotionele Britse vrouw, de jonge sociaal democraat en de nationalist, allemaal verenigd om het koninkrijk bij elkaar te houden en nee te stemmen, dat laat de NOS goed zien. Maar waar zijn de voorstanders van Schotse onafhankelijkheid in het journaal?

Op dit moment is nog onduidelijk wie gaat winnen. Het wordt een nek aan nek race tussen de aanhangers van Schotse onafhankelijkheid en de aanhangers van het Verenigd Koninkrijk. Het NEE kamp heeft in de laatste weken een campagne van angst en terreur gevoerd. Voorstanders van Schotse onafhankelijkheid kregen allerlei verwijten te horen. Ook de media stond volledig in dienst van het nee kamp, slechts een zondagkrant koos voor onafhankelijkheid. De Britse kapitalisten klasse deed ook haar best om het NEE kamp sterk te maken. Zo kregen arbeiders van McAlpine plumbing company te horen dat een stem voor onafhankelijkheid, voor hun een onzekere toekomst zou betekenen. In andere woorden: het kapitalistische McAlpine dreigt Schotland misschien te verlaten en arbeiders te ontstaan bij onafhankelijkheid. Zo dreigt het kapitalisme de Schotten om vooral NEE te stemmen, of anders......!!


De leiders van het JA kamp zitten echter ook niet juist. Het JA kamp wordt geleid door de Schotse Nationale Partij een burgerlijke nationalistische partij, die bereid is om massa bezuinigingen door te voeren. De SNP is een mix tussen staatsnationalisme en de sociaal democratie. Het is de SNP die de laatste verkiezingen in 2010 won en de meerderheid haalde in het Schotse parlement. Hun probleem is echter dat ze geen alternatief bieden op het kapitalistische Verenigd Koninkrijk. Een Republiek Schotland dat deel blijft van de neoliberale EU is geen alternatief. Daarom pleiten revolutionair socialisten voor een socialistisch Schotland, dat strijdt tegen het neoliberalisme en de Europese Unie. Alleen een socialistisch Schotland kan pleiten voor een vrijwillige Socialistische Federatie van Engeland, Schotland en Wales onder de vlag van het marxistische socialisme!


Waar de NOS in Nederland op 18 september 2014 vooral tegenstanders in beeld liet zien, is de BBC al weken bezig met alleen het tonen van NEE stemmers. Er is veel kritiek hierop, maar aan de andere kant ook logisch. De BBC is eigendom van kapitalisten en die hebben baat bij het Verenigd Koninkrijk. Dus zal de BBC net als de NOS, vooral tegenstanders in beeld laten. Alle grote kranten steunen het NEE kamp, alleen een zondageditie van de Sunday Herald steunt het JA kamp.


Hier een lijst met kranten die het NEE kamp steunen:


Al deze kranten roepen op om NEE te stemmen en vooral de financiële bladeren voorspellen de ene economische ramp na de andere, als Schotland het waagt om tegen Vorstin, Kroon en Land te stemmen. Met deze hetze toont de heersende klasse hoe ondemocratische ze werkelijkheid zijn. De Socialistische Partij in Schotland roept arbeiders op om JA te stemmen, maar ondertussen te pleiten voor een socialistisch Schotland en niet het kapitalistische Schotland van de SNP te steunen. Er zijn echter socialisten en communisten die zo fel anti-nationalistisch zijn dat ze in de val van het Britse nationalisme vallen. Door tegen de Schotse onafhankelijkheid te pleiten in naam van het internationalisme, steunen ze de Britse bourgeoisie. Zo roept de Communistische Partij van Brittannië, dat er alleen een Britse weg naar het socialisme haalbaar is. Er zijn ook revolutionair socialisten die het NEE kamp steunen met het argument dat nationalisme fout is en dat de SNP geen alternatief neerzet ( wat wel correct is ). 

Revolutionair Socialistische Media is echter van mening dat een NEE stem, een overwinning wordt voor het Britse imperialisme en met name David Cameron. Het zal laten zien dat met veel angst propaganda, je in staat bent om je zin door te drukken! Dat de Nederlandse NOS ook alleen tegenstanders in beeld laat is weer typisch. Want ook de Nederlandse heersende klasse ziet wat voor woede in Schotland heerst. Die woede is logisch omdat vooral sociaal democraten, veel kapot gemaakt hebben. De huidige conservatieve regering kon alleen winnen, omdat de Britten genoeg hadden van de sociaal democratische Arbeidspartij, die zo neoliberaal bezig was. Helaas zijn de conservatieven net zo rechts als de Arbeidspartij! Doordat er veel aandacht is voor het NEE kamp lijkt het mogelijk dat die uiteindelijk zullen winnen. Zij hebben de steun van bijna alle kranten, bijna alle Engelse politici en een groot deel van de Schotse bevolking die deels uit angst, deels uit Brits patriottisme en deels NEE zal stemmen omdat ze geen alternatief zien in de SNP. 

Als het JA kamp geleid zou zijn geweest door revolutionair socialisten dan was het anders geweest. Helaas zijn de Schotse socialisten door de ondergang van de Schotse Socialistische Partij enorm verzwakt. De SSP was in 1998 opgericht en had zelfs enkele zetels in het Schotse parlement. Maar in 2004, besloot het partijbestuur om zich te keren tegen hun leider; Tommy Sheridan. Die zou aanvankelijk meineed gepleegd hebben en het partijbestuur besloot om samen met justitie te werken om Sheridan veroordeeld te krijgen. Dat lukte en dankzij het bestuur van de Schotse Socialistische Partij werd Tommy Sheridan veroordeeld. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat zijn proces oneerlijk was, aangezien een aanklager enkele tijd later zelf veroordeeld werd voor meineed. Het SSP partijbestuur wou gewoon af van Sheridan en kon niet accepteren dat hij ook nog eens de strijd aanging met News of the World van Rupert Murdoch! 

Wat de uitslag ook wordt van het Schotse referendum. Het is zeker dat de Britse heersende klasse in paniek is geraakt. Dit laat zien dat er een groot potentieel is om een einde te maken aan hun machtsmonopolie. De Socialistische Partij in Schotland zal blijven pleiten voor een onafhankelijk socialistisch Schotland!


De Socialistische Partij in Schotland roept op om JA te stemmen
en te vechten voor socialisme!

Eerste demonstratie tegen Amsterdamse SP-wethouder

Op woensdagmiddag 10 september was in Amsterdam een demonstratie tegen de dwangarbeid die werklozen krijgen opgelegd door de gemeente. SP-wethouder Arjen Vliengenthart vroeg de demonstranten ‘geduld’ te hebben. Maar kan hij de beloften uit het college-akkoord waarmaken?

Door Rob Gerretsen - Internationale Socialisten

De dwangarbeid is niet alleen gedwongen werken, maar ook vervelend werk. Het is werk zonder cao of arbeidscontract, zonder stakingsrecht. De verhoudingen zijn autoritair, als werkloze kom je er niet verder mee, en als klap op de vuurpijl verdringt het bestaande betaalde arbeid.

Demonstratie

Zo’n tweehonderd mensen liepen mee in een demonstratie naar het stadhuis. De Bijstandsbond had een spandoek met ‘Geen bestaansonzekerheid en arbeidsdwang’ en er werden mooie T-shirts uitgedeeld met ‘Amsterdam, vrij van dwangarbeid’. Behalve de Bijstandsbond waren het Actiecomité Dwangarbeid Nee, FNV Bondgenoten en enkele leden van de SP en Internationale Socialisten aanwezig. 

De organisatie had een groot aantal leuzen uitgedeeld aan de demonstranten, zoals: ‘Wat willen we? Loon. Wanneer willen we het? Nu!’, ‘Wij zijn niet bang, wij zijn hier, wij willen poen voor de arbeid die we doen’, en ‘Voor elke seconde die je ons dwingt te werken, krijg je verzet, verzet, verzet’. 

De demonstratie naar het gemeentehuis ging tijdens spitsuur over de drukke Weesperstraat en bleef even staan voor het gebouw van de Dienst Werk en Inkomen, die de dwangarbeid organiseert.

Het is op zich niet bijzonder dat mensen met een uitkering in verzet komen tegen de vernederende en beledigende manier waarop de gemeentelijke diensten hen behandelen of tegen ondernemers aan wie zij worden uitgeleend. Deze dwangarbeid of ‘gesubsidieerde arbeid’ bestaat al veel langer, in verschillende vormen. Maar in het huidige rechtse politieke klimaat wordt de druk op mensen opgevoerd. 

''Socialistische'' Partij 

Wat wel bijzonder is, is dat sinds kort een SP-wethouder verantwoordelijk is voor deze dwangarbeid. De SP zit sinds deze zomer in Amsterdam in een College met D66 en de VVD, om zo vast een beetje te oefenen voor ‘echte’ regeringsdeelname in Den Haag.

In het Collegeakkoord staat dat er een eind moet komen aan de dwangarbeid zonder loon. In het akkoord staat: ‘Werk moet lonen. We stoppen met onbetaald werk en bieden werk dat zowel van meerwaarde is voor degene die het verricht als voor Amsterdam als geheel… in een tijdelijke perspectiefbaan tegen minimaal het minimumloon voor maximaal 2 jaar.’ 

Maar wanneer stopt dit? SP-wethouder Arjan Vliegenthart (wethouder Werk, Participatie, Inkomen en Armoede) hield een nietszeggend babbeltje bij de demonstratie, die hij natuurlijk vooral ‘als steun in zijn rug’ zei te zien. Het was wel de eerste demonstratie tegen zijn beleid. 

Geduld

De mensen in de dwangarbeid moeten vooral geduld hebben volgens hem, want hij moet eerst een paar plannen door de gemeenteraad zien te krijgen en dan zien we volgend jaar wel verder. In een interview in de MUG zegt Vliegenthart al: ‘Ik heb tegen het Actiecomité Dwangarbeid Nee gezegd dat het een moeilijke opgave wordt om perspectiefbanen te vinden waarbij mensen uiteindelijk door de werkgever worden overgenomen.’ De demonstranten wilden echter een onmiddellijk einde aan de voortdurende repressie en de dwangarbeid. Sommige mensen hadden al grote problemen gekregen toen zij flyers voor de demonstratie uitdeelden aan collega-dwangarbeiders. 

De nieuwe gesubsidieerde banen, die het College misschien wil gaan invoeren, gaan de problemen van werklozen en mensen met een uitkering niet oplossen. Daarvoor is in de eerste plaats een sterke algemene arbeidstijdverkorting met behoud van loon nodig. En natuurlijk grote sociale investeringen, in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de kinderopvang, enzovoorts. Intussen moeten de uitkeringen omhoog en moet de repressie van de gemeentelijke diensten stoppen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de SP en het College hun beloften kunnen waarmaken. Daarom is er meer druk nodig om de dwangarbeid snel af te schaffen. De demonstratie was een goed moment, maar de vakbonden zouden hier veel actiever mee moeten worden, samen met organisaties van uitkeringsgerechtigden.

Zie verder www.dwangarbeidnee.nlDe tweede Libische burgeroorlog

In september 2014 is Libië weer in staat van burgeroorlog. Drie jaar na de revolutie die Muammar Gaddfi vernietigde, is het land compleet verscheurd door rivaliseerde stammen en milities. Maar ook politici gebruiken sektarische en autoritaire methodes om hun zin door te drukken. Libië droeg tot oktober 2011 de naam; Grote Socialistische Volks Libische Arabische Jamahiriya. De term Jamahiriya was een naam van Gaddafi en duidde op een staat van de massa's. In werkelijkheid was Libië alles behalve een democratie van de massa's. Via de ''Revolutionaire Comités'' hield de Gaddafi familie het land in een ijzeren greep. Iedereen die kritisch dacht werd opgepakt en opgesloten. In februari 2011 barstte de bom en kwam het Libische volk in opstand. Helaas zou de eenheid van korte duur zijn. Meteen na de dood van de ''lieve broederlijke'' leider ontstonden ruzies en sektarische conflicten die zouden leiden tot een tweede Libische burgeroorlog!

De luchthaven van de hoofdstad Tripoli laat duidelijk zien wat de gevolgen zijn van deze sektarische oorlog tussen stammen, milities en politici. In februari 2011 drongen duizenden naar de luchthaven om het geweld te ontvluchten. Dat waren vooral gastarbeiders die in Libië werkte in de olie industrie. Toen de rebellen in augustus de hoofdstad naderde, werd fel om de luchthaven gevochten. Ondanks dat enkele toestellen vernietigd werden bleef de schade beperkt. De luchthaven ging weer open en Libyan Airlines begon weer met vliegen, alles leek goed te komen!

Tussen oktober 2011 en mei 2014 ging het echter goed mis. Ruzies en conflicten ontstonden tussen verschillende stammen en milities. Deze conflicten zijn allemaal terug te brengen tot een simpel feit: Libië bestond tot 1951 niet als zelfstandige natie. Het land was opgericht toen de Italianen vertrokken. Koning Iris was een monarch uit Benghazi, dus de westerse Libiërs mochten hem al niet. Zeker omdat de autoritaire koning alle macht naar zich toe trok en een absolute monarchie oprichtte. Die monarchie koos de kant van het westen en steunde de VS en andere conservatieve Arabische koninkrijken. Idris wou niets weten van de populaire Egyptische president Nasser, die door jonge Arabieren verheerlijkt werd. In het Koninkrijk Libië waren de progressieve idealen van Nasser, niet gewenst onder de conservatieve monarchisten!

In september 1969 greep het leger de macht. Een 27 jarige officier genaamd Muammar Gaddafi werd leider van de Revolutionaire Commandoraad volgens Egyptisch voorbeeld. De nieuwe Libische Arabische Republiek werd geen democratie, maar Gaddafi nationaliseerde wel de productie middelen en gaf welvaart aan de lagere sociale klassen, wat hem populariteit opleverde. In 1977 werd de Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya opgericht. Volgens Gaddafi was deze staatsvorm superior aan het Russische stalinisme en de westerse parlementaire democratie. Op papier was de Jamahiriya een soort raden-democratie, massieve raden van normale mensen zouden heersen. Gaddafi was slechts de ''Gids van de Revolutie'' of ook wel de ''broederlijke leider''. Maar via de ''Revolutionaire Comités'' ( RC ) hield hij alle macht in handen. Wie kritiek had op Gaddafi werd door de RC's hard handig aangepakt!

Gaddafi steunde bijna elke groep die anti-Amerikaans was. Zo konden anti-imperialistische groepen trainingen ontvangen in Libië. De PLO van Yasser Arafat, de Duitse; RAF en ook het Japanse Rode Leger trainde in het land van de ''liever broederlijke'' leider. In 1986 besloot Ronald Reagan om Gaddafi te doden. Amerikaanse vliegtuigen probeerde hem in zijn eigen huis te raken. Maar de Gaddafi familie werd gewaarschuwd en kon op tijd de schuilkelders in gaan. Eind jaren 90 besloot de Libische leider dat het anders moest. Het stalinisme was verdwenen en Libië stond geïsoleerd in de wereld. Dus zweerde hij het terrorisme af en in 2003 werden stappen ondernomen, om het kapitalisme in te voeren. Vooral de westerse olie-bedrijven waren dol blij met de markt hervormingen van Muammar Gaddafi!

Na jaren van isolatie stond Libië weer in de schijnwerpers van de wereld. Het land had zich geopend en Gaddafi werd zelfs de Koning der Koningen genoemd door Afrikaanse leiders. Dit omdat de Libische leider zich had ingezet voor Afrika. Vooral na 1977 keek Gaddafi meer naar Afrikaanse landen dan naar Arabische. Het was Libië die aandrong tot de oprichting van de Afrikaanse Unie in 1999 en steunde Nelson Mandela tegen Apartheid. Echter het Libische volk was niet tevreden, de markt hervormingen waren slechts goed voor een kleine elite, voornamelijk de familie van Gaddafi zelf. Vooral de dochter van de ''lieve broederlijke'' leider leeft in een monster villa met ondergronds zwembad. Ook zijn zonen leefde in prachtige paleizen, vol met luxe producten waar Libische arbeiders alleen van kunnen dromen!

Onder invloed van de Arabische opstanden tegen dictators, keerde jongeren in Benghazi zich tegen het regime van Gaddafi. Die stuurde politie op de demonstranten af, maar die bleven maar groeien. Eind februari namen ze bezit van de stad en werd de gehate groene vlag van de Jamahiriya verscheurd. De jeugdige rebellen namen de oude monarchistische vlag weer aan. Deze vlag werd door anti-Gaddafi Libiërs gebruikt. Revolutionair socialisten waarschuwde dat het gebruik van deze vlag, niet door iedereen gesteund zou worden. Gaddafi wist inderdaad nog veel aanhang te mobiliseren, zeker omdat de NAVO de rebellen ging ondersteunen!

Tussen februari en oktober 2011 vochten Libische rebellen tegen het leger van de Jamahiriya. Dit leger was echter nooit optimaal en zwaar onderontwikkeld. Veel soldaten liepen ook over naar de rebellen. Met de luchtsteun van de NAVO wisten de rebellen in augustus, de hoofdstad Tripoli te bereiken. Na enkele dagen vechten was de hoofdstad bevrijd en trokken de laatste Gaddafi soldaten zich terug naar Sirte, de geboorteplaats van hun leider. Daar begon de laatste fase van de eerste Libische burgeroorlog. Op 23 oktober probeerde Muammar Gaddafi te vluchten in een konvooi. NAVO toestellen vielen aan en de Libische leider moest dekking zoeken in een pijpleiding. Daar vonden de rebellen hem. Nadat ze hem ronddroegen, sloegen en intimideerde werd Gaddafi in het hoofd geschoten en overleed!

Vele dachten dat de dood van Gaddafi het einde was van de burgeroorlog. Dat klopte slechts gedeeltelijk. Het vechten stopte, maar de milities bleven bestaan. Ook al werd het Nationale Leger van Libië opgericht, de stammen en milities bleven bewapend. Politiek gezien heeft Libie geen ervaring met verkiezingen. Politieke partijen waren onder zowel Koning Iris als Muammar Gaddafi verboden. Na de ondergang van de Jamahiriya werden politieke partijen opgericht. Maar de meeste Libiërs snappen niets van politiek. Dat zie je ook aan hun stemgedrag, de meeste politici die gekozen werden waren onafhankelijk, niet gebonden aan een politieke partij. De eerste verkiezingen vonden plaats in juli 2012, Het Libische Generale Nationale Congres ( GNC ), moest het parlement gaan worden van de nieuwe Staat Libië!

Echter er waren veel onenigheden en debatten. Wat moest het nieuwe Libië voorstellen, een seculiere democratie, een democratie met islamistische opvattingen? Veel ruzies waren het gevolg, vooral tussen seculiere democraten en islamieten. Ondertussen bleven de wapens in de handen van stammen en milities, die elkaar om oude sektarische haatgevoelens graag te lijf gingen. De politiek kon weinig tegen deze milities doen, omdat men in Libië niet bekend is met eigen bestuur. Tot 2011 nam één stam ( Gaddafi's stam ) alle besluiten en moest men gewoon JA knikken!

De Libische arbeidersklasse had veel potentiaal, maar nam geen onafhankelijke stelling. Ondertussen wisten radicale islamieten populariteit te winnen, door te pleiten voor een islamistische theocratie. Veel jongeren raakte in de ban van het islamisme, zeker omdat er zo weinig sociale veranderingen kwamen. Islamistische milities begonnen met aanslagen, maar het GNC deed niets, Oppositie buiten het parlement gaven islamistische politici de schuld, die zouden alles doen om het GNC verdeeld te houden. 

In juni 2013, werd een islamiet gekozen tot voorzitter van het Libische Generale Nationale Congres. Hierdoor hadden de reactionaire islamieten een meerderheid aan steun. Zij begonnen met het invoeren van strenge conservatieve regels.  Zo werd het verplicht om hoofddoeken te dragen op universiteiten en er kwam een speciale religieuze politie. Libië moest islamistisch worden vonden de islamieten. De seculiere politici werden tegenwerkt en zelfs opgepakt als ze in het openbaar kritiek hadden op het islamisme. Al snel vonden veel Libiërs dat het GNC dingen deed die ondemocratisch waren. Mensenrechten organisaties hebben veel kritiek op de Libische overheid, maar die trekt zich niets aan van hun mening. In december 2013 werd de islamistische wetgeving ingevoerd, tot woede van seculiere Libiërs!

Seculiere leden van het GNC wouden verkiezingen uitgeschreven voor juni 2014. Maar dat weigerde de meerderheid van het GNC. Toch hield de seculiere oppositie verkiezingen in delen van het land. De uitslag was niet representatief te noemen. Winnares waren de seculiere nationalisten en democraten, want slechts 18% van alle stemmers kwam stemmen. De islamieten erkende de uitslag niet. Na deze (schijn)verkiezingen eiste de nationalisten de ontbinding van het GNC, hun Raad van Volksvertegenwoordigers moest het nieuwe parlement worden. Echter het GNC had al in januari besloten om nog een jaar langer aan te blijven, dit terwijl hun mandaat verlopen was!

Het Generale Nationale Congres en de Raad van Volksvertegenwoordigers staan nu lijnrecht tegenover elkaar. De strijd gaat vooral tussen het parlement van de nationalisten en het oude parlement dat door islamieten wordt bestuurd. De wortels van deze tweede Libische burgeroorlog liggen in het sektarisme van deze groepen. Vechten begon in mei van dit jaar, toen islamistische milities de aanval opende op de nationalisten. Generaal Khalifa Haftar riep alle milities op om de nieuwe regering van de nationalisten te steunen, maar dat werd ijskoud geweigerd door veel islamistische groepen. Het Libische Nationale Leger koos dan wel de kant van de nationalisten, maar is ondergeschikt aan de vele milities. Een verenigd leger bestaat in feite niet!

Omdat alle groepen onder de huidige Libische vlag vechten is het zeer moeilijk om onderscheidt te maken. De vlag van het Koninkrijk/Staat Libië wordt alleen verworpen door de aanhangers van de vermoorde; Muammar Gaddafi, die zich gesterkt voelen door het sektarisme. Zij gebruiken nog de groene vlag van de voormalige Libische Arabische Jamahiriya en zullen zeker meer steun winnen. Vooral omdat Libië onder Gaddafi tot de meer welvarende Arabische landen behoorde. Het is best mogelijk dat de aanhangers van de Jamahiriya op nostalgie kunnen rekenen bij een deel van de bevolking, nu de voormalige rebellen elkaar beschieten!

Islamisten besturen op dit moment de hoofdstad Tripoli en Benghazi. Tijdens gevechten om de nationale luchthaven werd bijna de gehele vloot van Libyan Airlines uitgeschakeld. Na de verovering van Tripoli Airport door islamieten, viel de civiele luchtvloot in hun handen. Het westen vreest dat met deze toestellen, terreur aanvallen uitgevoerd kunnen worden. Echter het is de vraag of de islamieten in staat zijn om de burgertoestellen te repareren. Door het schieten zijn veel machines beschadigd, waarvan enkele zeer zwaar.

Toen duidelijk werd dat de seculiere nationalisten de strijd om de luchthaven aan het verliezen waren, staken ze het hoofdgebouw in brand. Zo ging de passagiers hal in vlammen op. Hiermee is Tripoli Airport een treurig symbool geworden voor deze tweede Libische burgeroorlog. In 2011 nog hoopvol veroverd op Gaddafi aanhangers, in 2014 verwoest door ex-rebellen die ooit voor ''Libische vrijheid'' vochten!

Revolutionair socialisten verwerpen hun sektarisme. Wij staan in oppositie tegen de reactionaire islamieten, maar ook tegen de pro-westerse democraten en nationalisten. Arbeiders in Libië moeten onafhankelijke comités oprichten en pleiten voor een socialistisch alternatief. Deze tweede burgeroorlog is ontstaan omdat de Libische arbeidersklasse niet zelf in actie komt. Men laat zich leiden door reactionaire leiders, die de arbeiders niets te bieden hebben. Een islamistisch of seculier Libië is geen alternatief, zolang het land vast houdt aan het kapitalisme. Muammar Gaddafi was een wrede dictator, maar door deze tweede burgeroorlog, zal zijn regime verheerlijkt worden door bepaalde mensen!


Tripoli Airport gaat in vlammen op. Een treurig beeld van
een land dat ooit tot de welvarendste van Noord Afrika behoorde!

''Duitsers'' claimen ''Nederland''

Stel je eens voor dat Nederland bezet zou zijn door Duitsland rond 1967. De Bondsrepubliek valt het Koninkrijk der Nederlanden binnen en maakt van ons land een Duitse deelstaat. Hun rechtvaardiging? 1000 jaar geleden was Nederland deel van het Heilige Romeinse Rijk der Duitse Natie en dus claimen de Duitsers, dat dit land toebehoort aan hun. De VN verwerpt de invasie, maar kan niets doen omdat de Duitsers gesteund worden door de Verenigde Staten van Amerika. Ondertussen komen Duitse kolonialisten ons land binnen, 700.000 Nederlanders worden verjaagd. Hun huizen afgebroken en vervangen door Duitse woningen. Na 47 jaar bezetting claimt Duitsland meer en meer Nederlandse grond voor hun kolonisten!

Je zou woest zijn als een buitenlandse invasiemacht je land binnen valt. Sommigen zullen in het verzet gaan. Maar als de hele wereld achter Duitsland staat en woedend reageert als jouw volk zich verzet tegen de bezetters, dan ga je de wereld haten. Zeker die wereld die pal achter Duitsland zou staan in ons verhaal. Het is begrijpelijk dat er verzet zou komen. Gewapend verzet en pacifistisch verzet. De Duitsers brullen dat iedereen die zich verzet een terrorist is en zo brullen ook de Amerikanen. Nederlandse vrijheidsstrijders worden de zwaarste terroristen genoemd omdat ze aanvallen uitvoeren op Duitsers die zich in Nederland vestigen als kolonisten!

Laten we eens zeggen dat Nederland volledig atheïstisch zou zijn. 90% zou de religie verwerpen en het christendom zien als verwerpelijk. De Duitsers claimen bezit van Nederland op basis van het oude heilige christelijke Duitse rijk dat in de middel eeuwen bestond. Omdat Nederlanders atheïsten zijn, worden ze geminacht door de diep religieuze Duitsers. Het tonen van de Nederlandse driekleur wordt als terroristische daad beschouwd, door de bezetters en hun kolonisten. Overal in de wereld protesteren Duitsers tegen het tonen van de Nederlandse vlag. Het zou gaan om een terreur vlag, een vlag die verantwoordelijk is voor de dood van duizend ''onschuldige'' Duitse kolonisten in bezet Nederland!

Nederlanders komen op een moment in opstand tegen de Duitse bezetting. De eerste Grote Opstand wordt echter brut neergelagen. 100 Duitse kolonisten worden gedood, het Duitse Defensie Leger dood 1.000 Nederlanders. De Amerikaanse en Duitse bladeren schrijven over de dood van ''onschuldige'' Duitse kolonisten, hoe ze door de 'terroristische'' Nederlanders vermoord worden. ''Terroristen zijn het'' brult de Amerikaanse Republikeinse Partij en belooft de Duitse regering meer wapens te sturen om het Nederlandse terrorisme tegen te gaan!

De christelijke wereld staat pal achter Duitsland. Het feit dat Duitse helikopters massaal woonwijken beschieten en daarbij onschuldige Nederlanders doden wordt nauwelijks vermeld. Maar wanneer de Bevrijdingsbeweging van Nederland ( seculier verzet ) enkele Duitse kolonisten dood is het meteen ''duivels'' en ''terroristisch''. Uiteindelijk wordt een overeenkomst gesloten in Berlijn. De Bevrijdingsbeweging van Nederland is bereid om de wapens neer te leggen in ruil voor autonomie, in die gebieden die niet door Duitse kolonisten worden geclaimd!

In de opgestelde akkoorden wordt vast gelegd dat Duitsland zich volledig terugtrekt uit Nederland. Hoewel de Nederlanders zich aan het akkoord houden blijven toch Duitse soldaten actief. Nog steeds worden Nederlanders als minder behandeld. Duitse soldaten eisen dat men Duits praat en zich christelijke gedraagt. Er groeit woede en afkeer, zeker tegenover de Bevrijdingsbeweging van Nederland die meer en meer corrupt wordt nu ze politiek bedrijven. Nederlanders vallen terug op het Atheïstische Verzet. Een radicaal atheïstische groepering die de volledig vernietiging van de Duitse christelijke staat nastreeft! 

Het Atheïstische Verzet verwerpt de christelijke religie en laat aanslagen uitvoeren op christelijke kerken en gebouwen. De Duitsers reageren fel en laten iedereen die ook maar sympathie voor het atheïsme toont, oppakken en berechten. Daarbij worden ook kinderen en tieners opgepakt. De Verenigde Naties maken in een rapport duidelijk dat Duitsland doet aan martelingen van kinderen. Maar opnieuw houdt Amerika hun hoofd boven water. De christelijke Amerikanen zeggen dat Duitsland zich slechts verdedigd tegen het ''atheïstische terrorisme''!

Duitsland besluit om Noord Nederland te ontruimen. Veel Duitse kolonisten zijn woedend, maar met harde hand ruimt het Duitse Defensie Leger, Noord Nederland leeg. De gebieden worden overgedragen aan de Nederlanders. Bij de eerste verkiezingen wint het Atheïstische Verzet een meerderheid. Echter de Bevrijdingsbeweging van Nederland weigert om de uitslag te aanvaarden, ook Duitsland verwerpt het. Dus wordt Noord Nederland systematisch afgesloten van de buitenwereld. Duitse marine schepen blokkeren de waterwegen en zo wordt Noord Nederland een open gevangenis! 

De radicale atheïsten vuren zwaar verouderde raketten af op Duitsland via Noord Nederland. Hierdoor besluit Berlijn om luchtaanvallen uit te voeren. Bij die aanvallen worden bijna 2.000 Nederlandse burgers gedood, slechts 61 Duitsers sterven. De wereld is woest op Duitsland, maar de Amerikaanse regering staat pal achter hun Germaanse bondgenoot. Het lijden van de Nederlanders duurt voort. Hun verzet wordt terroristisch en misdadig genoemd. Iedereen die sympathie toont wordt anti-christelijk genoemd en anti-Duits. Amerikaanse kranten laten nauwelijks het lijden van de Nederlandse burger zien. Alleen de slachtoffers van terreur aanslagen door het Atheïstische Verzet worden getoond. De Bevrijdingsbeweging van Nederland doet nauwelijks meer aan actief verzet en wordt meer gezien als een collaboratie groepering van de Duitsers. In het jaar 2014 eist Duitsland van de Nederlanders een gebied van totaal 400 hectaren. Daar moeten nieuwe kolonies van Duitsland gebouwd worden. Weer roven de Duitsers land weg!


Dit verhaal is fictief!
Maar als we wat namen gaan veranderen, 
dan wordt fictie werkelijkheid!! 


Je zou woest zijn als een buitenlandse invasiemacht je land binnen valt. Sommigen zullen in het verzet gaan. Maar als de hele wereld achter Israël staat en woedend reageert als jouw volk zich verzet tegen de bezetters, dan ga je de wereld haten. Zeker die wereld die pal achter Israël zou staan in ons verhaal. Het is begrijpelijk dat er verzet zou komen. Gewapend verzet en pacifistisch verzet. De Israëliërs brullen dat iedereen die zich verzet een terrorist is en zo brullen ook de Amerikanen. Palestijnse vrijheidsstrijders worden de zwaarste terroristen genoemd omdat ze aanvallen uitvoeren op Israëliërs die zich in Palestina vestigen als kolonisten!

De Israëliërs claimen bezit van Palestina op basis van het oude heilige Israëlische rijk dat 2000 jaar geleden bestond. Omdat Palestijnen niet-Joods zijn, worden ze geminacht door de diep religieuze Israëliërs. Het tonen van de Palestina vlag wordt als terroristische daad beschouwd door de bezetters en hun kolonialisten. Overal in de wereld protesteren joden tegen het tonen van de Palestijnse vlag. Het zou gaan om een terreur vlag, een vlag die verantwoordelijk is voor de dood van duizend ''onschuldige'' Israëlische kolonisten in bezet Palestina!

Palestijnen komen op een moment in opstand tegen de Israëlische  bezetting. De eerste Grote Opstand wordt echter brut neergelagen. 100 Israëlische kolonisten worden gedood, het Israëlische Defensie Leger vermoord ongeveer duizend Palestijnen. De Amerikaanse en Israëlische bladeren schrijven over de dood van ''onschuldige'' Israëlische kolonisten, hoe ze door de ''terroristische'' Palestijnen vermoord worden. ''Terroristen zijn het'' brult de Amerikaanse Republikeinse Partij en belooft de Israëlische  regering meer wapens te sturen om het Palestijnse terrorisme tegen te gaan!

De joodse wereld staat pal achter Israël. Het feit dat Israëlische  helikopters massaal woonwijken beschieten en daarbij onschuldige Palestijnen doden wordt nauwelijks vermeld. Maar wanneer het Bevrijdingsbeweging van Palestina enkele Israëlische kolonisten dood is het meteen ''duivels'' en ''terroristisch''. Uiteindelijk wordt een overeenkomst gesloten in Jeruzalem. De grootste Palestijnse verzetsgroep is bereid om de wapens neer te leggen in ruil voor autonomie in die gebieden die niet door Israëlische kolonisten worden bezet.  

In de opgestelde akkoorden wordt vast gelegd dat Israël zich volledig terugtrekt uit Palestina. Hoewel de Palestijnen zich aan het akkoord houden blijven toch Israëlische soldaten actief. Nog steeds worden Palestijnen als minder  behandeld. Er groeit woede en afkeer, zeker tegenover de Bevrijdingsbeweging van Palestina, die meer en meer corrupt wordt nu ze politiek bedrijven. Palestijnen vallen terug op het Islamitische Verzet. Een radicaal islamitische groepering die de volledig vernietiging van de Israëlische joodse staat nastreeft! 

Het Islamitische Verzet verwerpt de joodse religie en laat aanslagen uitvoeren op joodse synagoges en gebouwen. De Israëliërs reageren fel en laten iedereen die ook maar sympathie voor het islamisme toont, oppakken en berechten. Daarbij worden ook kinderen en tieners opgepakt. De Verenigde Naties maakt in een rapport duidelijk dat Israël doet aan martelingen van kinderen. Maar opnieuw houdt Amerika hun hoofd boven water. De christelijke Amerikanen zeggen dat Israël zich slechts verdedigd tegen het ''islamitische terrorisme''. 

Israël besluit om Gaza te ontruimen. Veel Israëlische kolonisten zijn woedend, maar met harde hand ruimt het Israëlische Defensie Leger, Gaza leeg. De gebieden worden overgedragen aan de Palestijnen. Bij de eerste verkiezingen wint het Islamitische Verzet een meerderheid. Echter de Bevrijdingsbeweging van Palestina weigert de uitslag te aanvaarden, ook Israël verwerpt het. Dus wordt Gaza systematisch afgesloten van de buitenwereld. Israëlische marine schepen blokkeren de waterwegen en zo wordt Gaza een open gevangenis! 

De radicale islamieten vuren zwaar verouderde raketten af op Israël via Gaza. Hierdoor besluit Jeruzalem om luchtaanvallen uit te voeren. Bij die aanvallen worden bijna 2.000 Palestijnse burgers gedood, slechts 61 Israëliërs sterven. De wereld is woest op Israël, maar de Amerikaanse regering staat pal achter hun joodse bondgenoot. Het lijden van de Palestijnen duurt voort. Hun verzet wordt terroristisch en misdadig genoemd. Iedereen die sympathie toont wordt anti-joods neergezet en anti-Israëlisch. Amerikaanse kranten laten nauwelijks het lijden van de Palestijnse burger zien. Alleen de slachtoffers van terreur aanslagen door het Islamitische Verzet worden getoond. De Bevrijdingsbeweging van Palestina doet nauwelijks meer aan actief verzet en wordt meer gezien als een collaboratie groepering van de Israëliërs. In het jaar 2014 claimt Israël van de Palestijnen een gebied van totaal 400 hectaren. Daar moeten nieuwe kolonies van Israël gebouwd worden. Weer roven de Israëliërs land weg!Wie deze twee verhalen leest kan misschien begrijpen waarom de Palestijnen zo lijden!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme